Втор циклус

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2019


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019 ГОД. НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИОТ СТАДИУМ БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА – МБА МЕНАЏМЕНТ


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019 ГОД. НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИОТ СТАДИУМ БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА – МБА МЕНАЏМЕНТ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ЈУНСКА СЕСИЈА 2019


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА 2019 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2019 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


Распоред за полагање на испити во мартовски испитен рок 2019 на последипломскиот студиум МЕБ (стара програма)


Распоред за полагање на испити во мартовски испитен рок 2019 на последипломскиот студиум Бизнис администрација - МБА менаџмент ( стара програма)


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.