Втор циклус

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2019 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


Распоред за полагање на испити во мартовски испитен рок 2019 на последипломскиот студиум МЕБ (стара програма)


Распоред за полагање на испити во мартовски испитен рок 2019 на последипломскиот студиум Бизнис администрација - МБА менаџмент ( стара програма)


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.