Втор циклус

Распоред за полагање на испитите во априлски испитен рок 2021 год.


Распоред за полагање на испитите во јунски испитен рок 2021 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.