Втор циклус

Распоред за полагање на испити од Втор циклус студии во јунска сесија 2017 година


Последипломски студии - Бизнис Администрација - МБА Менаџмент - Јунска сесија 2017 година


Последипломски студии по Меѓународна економија и бизнис - Јунска сесија 2017 година


Распоред за полагање на испити од Втор циклус студии во септемвриска сесија 2017 година


Распоред за полагање на испитите во октомвриска испитна сесија 2017 год. на последипломскиот студиум БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - МБА МЕНАЏМЕНТ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2017


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.