Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во февруарски испитен рок 2020 год.


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ИСПИТЕН РОК ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2019 ГОД.


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2019/2020 год.


Распоред за полагање на испитите во Септемвриски испитен рок, 2019 година


Распоред за полагање на испитите во Јунски испитен рок, 2019 година


Распоред за полагање на испитите во Дополнителен испитен рок во летен семестар 2019 година


Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2018/2019 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.