Прв циклус

Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2020/2021 год.


Распоред за полагање на испитите во Дополнителен испитен рок во летен семестар 2021 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.