Прв циклус

Дополнителен испитен рок во зимски семестар 2020/21 година.


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2020/2021 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.