Прв циклус

Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2018/2019 год.


Распоред за полагање на испитите во февруарски испитен рок 2019 год.


Распоред за полагање на испитите во дополнителен испитен рок во зимски семестар 2018 год.


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2018/2019 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.