Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во февруарски испитен рок 2020 год.


Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2019/2020 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.