Вовед во бизнис


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Louis E. Boone, David L. Kurtz, „Современ бизнис“, Wiley, 14 edition, 2011 (превод од наставникот)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.