Теорија на одлучување

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

  • Dubravka Pavlicic,Teorija odlucivanja

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.