Теорија и политика на економски развој

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

  • 1.Економски раст и развој,Гоце Петрески, Економски факултет, Скопје

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.