Право на Европска унија

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

  • Европа од А до Ш од Вернер Вајденфелд, Волфганг Веселс (приредувачи), 2009 год.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.