Пари и банкарство

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • 1.Управување со банките, Петревски Горан, Економски факултет-Скопје,2010
    2.Пари и банкарство, Трпески Љубе, Economy Press, Скопје,2003

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.