Основи на економијата

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • 1.Таки Фити, „ Економија “,Економски факултет – Скопје,изданија од 2008 и после

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.