Меѓународно стопанско право

nekoj opis


  Следни испити од овој предмет:

  Материјали

  Основна Литература

 • д-р Мирослав Андоновски
  д-р Миладин Крстаноски
  Меѓународно стопанско право, Прилеп 2011 година

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.