Меѓународни односи

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • 1.Пол Виоти, Марк Каупи: “Меѓународни односи и светска политика“, Академски Печат, Скопје, 2009(превод)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.