Меѓународни институции и организации

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Willem Molle: “Глобални економски институции”, Routledge, 1st Ed., 2003 (превод од наставникот)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.