Меѓународни институции и организации

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Willem Molle, „Глобални економски институции“, Routledge, 1 edition 2003 (превод од наставникот)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.