Напредно компјутерско програмирање

Шифра:

Семестар:

ЕКТС кредити:

Наставна програма:

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.