Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.