Интернет технологии

Шифра: 506

Семестар: 5

ЕКТС кредити: 7

Наставна програма: 4+2

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.