Бази на податоци

Шифра: 301

Семестар: 3

ЕКТС кредити: 7

Наставна програма: 4+2


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.