Менаџерско сметководство - напредно ниво

-


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

  • "Managerial Accounting", 14th Edition 2011, R.Garrison, E.Noreen, P.Brewer

    “Corporate Finance”, 8th Edition by Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.