Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

nekoj opis


  Следни испити од овој предмет:

  Материјали

 • ДРЖАВНО СМЕТКОВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, Економски Факултет - Скопје, Зоран Миновски, 2004. - Додај во листа за симнување

  Основна Литература

 • Основни Сметководствени Принципи (19 Издание)

  Вајлд, Шо, Чиапета.

  FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES

  John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta.

  Превод, Академски Печат Скопје, 2010.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.