Економија на Европска унија


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Willem Molle, „Економија на Европската интеграција: теорија, пракса, политика“, Ashgate Pub Ltd, 4 edition 2001 (превод на 1000 стручни, научни книги и учебници) 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.