Е-бизнис менаџмент


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Кенет К.Лаудор, Карол Герсио Травер: Електронска трговија бизнис.технологија. општество, АРС Ламина ДОО, 2010.
    (превод според програмата на Владата на Република Македонија)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.