Менаџмент - II циклус на студии

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

  • Инструкции за изработка на семинарска работа по Менаџмент под менторство на проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска - Додај во листа за симнување

    Основна Литература

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.