Соопштенија


17 Март 2018

Колоквиумот по Бренд менаџмент, освен во редовниот термин на 31.03, на барање на студентите (заради поклопување на три колоквиуми во истиот ден), ќе се реализира во уште еден дополнителен  термин, на 23.03 во 9.30 часот.

Исто така, часовите од овој понеделник и вторник се одложуваат  за подоцна, по колоквиумската недела , во термин кој што ќе биде дополнително утврден во договор со студентите.


02 Март 2018

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 01.03.2018 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен априлски (дополнителен) испитен рок.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 12 – 13 март 2018 година. (понеделник и вторник).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.


28 Февруари 2018

Внесување на оценки по предметите Основи на економијата, Меѓународни односи и Вовед во економска глобализација на 01.03.2018 (четврток) од  10.30 до 11.30 часот во кабинетот на професорот.


27 Февруари 2018

Се информираат студентите кои го слушаат предметот Деловен германски јазик 2 дека часовите на ден 28.02.2018 година (Среда) ќе започнат во 10:30 часот. Предметен наставник проф. д-р Елена Цицковска


22 Февруари 2018

Почитувани,

За вежби подгответе се за критичка анализа на :

1. Класична квантитативна анализа на парите

2. Кензијанска доходна монетарна теорија

3. Неокласична квантитативна теорија на парите - Фридман

Фокусирајте се на една од наведените теории

 

Поздрав Спире


22 Февруари 2018

Студентите кои го слушаат предметот Девизен систем и девизно работење имаат обврска да се подготват за вежби на следните две теми:

1. Фиксни девизни курсеви - предности недостатоци и апликација

2, Флуктуирачки девизни курсеви - предности, недостатоци и апликација

Поздрав, Спире


19 Февруари 2018

Се известуваат студентите од сите студиски години дека пред запишувањето на парните семестри ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да ја пополнат студентската анкета која што е поставена во IKNOW системот за студенти.

Логирањето во IKNOW системот се врши на следната веб страна: https://iknow.uklo.edu.mk/ со емаил адресата и лозинката која се користи при запишувањето во прва студиска година на факултетот.За дополнителни информации и инструкции во врска со пристапот кон системот и пополнување на анкетата можете да се обратите кај Димитар Ристески во компјутерскиот центар.


16 Февруари 2018

ДЕН

ВРЕМЕ

ГРУПА

Понеделник

12:15 – 13:45

Трета

Вторник

12:15 – 13:45

Прва

Среда

12:15 – 13:45

Втора


13 Февруари 2018

Рокот за упис на II (парен) семестар за студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2017/2018 година, а за останатите упис на IV семестар, презапишување на предмет или евиденција на семестар  се продолжува до 22.02.2018 год.05 Февруари 2018

Се известуваат сите редовни студенти дека наставата од летниот семестар 2017/2018 год. е веќе започната според распоредот за предавања објавен на веб страната на факултетот и на огласните табли.

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.