Соопштенија


11 Јануари 2018

Консултациите по предметите Маркетинг и Маркетинг на услужни дејности во врска со колоквиумите ќе се одржат на 15.01.2018г. (понеделник) во 11.00 часот.


26 Декември 2017

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛАГААТ ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ДЕКА ГРУПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ, ВРЕМЕТО И МЕСТОТО НА ПОЛАГАЊЕ СЕ ОБЈАВЕНИ НА СТРАНАТА НА ФАКУЛТЕТОТ ВО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА :

ГРУПА 1 - ги содржи кандидатите со реден број 1 - 33 (од списокот од прв колоквиум)

  ВРЕМЕ 09:15 -10:45              компјутерски центар 1 (долу каде што се одржуваа вежбите)

ГРУПА 2 - ги содржи кандидатите со реден број 34 - 52 (од списокот од прв колоквиум)

        ВРЕМЕ 09:15 -10:45             компјутерски центар 2 (горе на чардак)

ГРУПА 3 - ги содржи кандидатите со реден број 53 - 78 (од списокот од прв колоквиум)

       ВРЕМЕ 11:00 -12:30               компјутерски центар 1 (долу каде што се одржуваа вежбите)

Се молат кандидатите да се придржуваат на предвидениот распоред. Евентуалните измени можат да се направат на денот на полагање во консултација со асистентот Спире Лазароски


15 Декември 2017

Се известуваат студентите кои го полагаат вториот колоквиум по предметот Меѓународни сметководствени стандарди (МСС) на 23.12.2017г. (сабота) со почеток во 11.00 часот, дека терминот за полагање се поместува, односно полагањето ќе биде на ден 22.12.2017г. (петок) со почеток во 12.30 часот.

Предметен професор:

Проф. д-р Пеце Николовски


15 Декември 2017

Деловен англиски јазик 1 Tеми за есеј

симни документ


06 Декември 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС

 Денови За пријавување испити за јануарска сесија: 26,27.12.2017 год и 25.01.2018 год.

Напомена: За закаснето пријавување или пријавување на денот на испит ќе следува казна од 400 ден. Семинарските работи прегледани одобрени и потпишани треба да бидат доставени најкасно до денот на испитот.


27 Ноември 2017

СООПШТЕНИЕ Практикум за менаџерско сметководство

Консултациите во врска со предметот Практикум за менаџерско сметководство ќе се одржат на 30.11.2017г. (четврток) во 12:00 часот кај предметниот професор.


21 Ноември 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


09 Ноември 2017

Консултации по предметот Меѓународни сметководствени стандарди 10.11.2017 (петок) од 08.30 до 09.30 кај предметниот наставник.


07 Ноември 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.