Соопштенија


15 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од трета година, дека предавањата по предметот Бизнис логистика наместо во петок 7,8 и 9 час ќе се одржуваат во петок 4,5 и 6 час во амфитеатар IV.


10 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2018/2019 година ќе се врши во периодот од 20.09.2018 година до 28.09.2018 година.


10 Октомври 2018

Се известуваат студентите од терта година од насоката СФР дека предавањата по предметот Ревизија  наместо во петок 4,5 и 6 час ќе се одржуваат во среда 4,5 и 6 чсас во предавална бр.5


09 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од прва година дека наставата по предметот СМЕТКОВОДСТВО ќе се реализира на ден 10/09/2018 год. во термините предвидени за настава односно 4, 5 и 6 час во амфитеатар бр.3


08 Октомври 2018

Конечна ранг листа - четврт уписен рок 2018/2019

симни документ


04 Октомври 2018

Прелеминарна ранг листа - четврт уписен рок - 2018/2019

симни документ


02 Октомври 2018

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во првиот  уписен рок во академската 2018/2019 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


01 Октомври 2018

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


28 Септември 2018

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во прв уписен рок во академската 2018/2019 година на Економскиот факултет – Прилеп 

симни документ


27 Септември 2018

Конечна листа - трет уписен рок 2018/2019 година

симни документ

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.