Соопштенија


17 Март 2019

Првиот колоквиум по предметот статистика за економисти ќе се одржи на 01.04.2019 година со почеток во 08:30 часот (Амфитеатар III)


15 Март 2019

СООПШТЕНИЕ За студентите на втор циклус студии

 Почитувани, пријавување на испитите за априлска сесија ќе се врши од 15.03 – 22.03.2019 год. Пријавувањето се врши со изготвени и одобрени семинарски трудови и пријава за испит.

За задоцнето пријавување или пријавување на денот на испитот следува казна од 400 ден. 


28 Февруари 2019

 Консултации по предметот Финансиско сметководство  ќе има на ден 01.03.2019(петок) во 8:30 часот и на ден 04.03.2019(понеделник) во 8:30 часот.

Предметен професор

Проф.д-р.Сузана Талеска


21 Февруари 2019

Се известуваат студентите дека часовите по предметот Меѓународен маркетинг на ден 22.02.2019 год. (петок) нема да се оддржат и се одложуваат во термин во договор со предметниот професор.

Забелешка: Се замолуваат студентите кои го избрале овој предмет да го контактираат предметниот професор: Мери Бошкоска на mail: meribb@yahoo.com


21 Февруари 2019

 
Се известуваат студентите дека часовите по предметот Меѓународен маркетинг на ден 22.02.2019 год. (петок) нема да се оддржат и се одложуваат во термин во договор со предметниот професор.
Забелешка: Се замолуваат студентите кои го избрале овој предмет да го контактираат предметниот професор: Мери Бошкоска на mail: meribb@yahoo.com


18 Февруари 2019

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

 Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 25.02.2019 – 05.03.2019 год. ќе се врши упис на II и IV семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од парните семестри.

 Економски факултет - Прилеп


17 Февруари 2019

РАСПОРЕД за вежби по предметот статистика за економисти во учебната 2018/2019 година

Ден

Група

Час

Време

Понеделник

Прва

3

09:40 – 10:20

Понеделник 

Втора

7

12:50 – 13:30

Среда

Прва

3

09:40 – 10:20

Среда

Втора

7

12:50 – 13:30


15 Февруари 2019

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот трговско право дека предавањата по распоредот за ден 18.02.2019 год. (понеделник) нема да се одржат.

Предметен наставник 

проф. д-р Мирослав Андоновски

Прилеп  15.02.2019 г. 


14 Февруари 2019

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека запишувањето и заверувањето на предмети и активности од летните семестри, за академската 2018/2019 година ќе се врши во периодот од 20.02.2019 година до 28.02.2019 година.  


04 Февруари 2019

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Усниот испит ќе се одржи во вторник 12.02.2019г. во канцеларија бр.26 по следниот распоред:

Деловен англиски јазик 1:

По азбучен ред по презиме:

А-К   09:30 часот

М-Ш  10:00 часот

Деловен англиски јазик 2:

11:00 часот.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да се јават во следниот термин: 06.02.2019г. (среда) од 10:00-11:00ч во канцеларија бр.26.

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.