Соопштенија


12 Септември 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар,

за академската 2018/2019 година ќе се врши во

периодот од 20.09.2018година до 28.09.2018 година.    


07 Септември 2018

Се известуваат студентите запишани заклучно со академската 2009/10 год. да се јават во службата за студентски прашања со цел да го регулираат статусот на студент.


04 Септември 2018

Конкурс на Комисијата за хартии од вредност на РМ за научно истражувачки труд и есеј

симни документ


04 Септември 2018

Конечна ранг листа ‐ прв уписен рок ‐ академска 2018/2019 год.

симни документ


21 Август 2018

Деловен англиски јазик - консултации Студентите кои имаат потреба од консултации за испитите по Деловен англиски јазик во септемвриска испитна сесија можат да се јават во следниот термин: 23.08.2018г. (четврток) од 10:30-11:30ч. во кабинет бр.26.


20 Август 2018

ПРИЈАВУВАЊАТА НА ИСПИТИТЕ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПОЧНУВААТ ОД 20.08.2018 ДО 31.08.2018ГОД.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП20 Август 2018

Се известуваат студентите на Економскиот факултет – Прилеп коишто ќе го полагаат испитот по предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ, во септемвриска испитна сесија студентите ќе можат да го полагаат испитот на ден 30.08.2018 година во 11.30 часот кај проф. д-р Виолета Лашкоска или на ден 04.09.2018 година во 11.30 часот кај проф. д-р Татјана Спасеска.   

 Од деканската управа


11 Август 2018

Им се соопштува на студентите од втор циклус на студии дека испитите Меѓународна трговија, Менаџмент и Менаџмент – напредно ниво закажни за 28.08.2018 г. ќе се одржат на 01.10.2018г во 11:30ч. 11 Јули 2018

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година.

Студентот има право да конкурира за:

- најдобар истражувачки труд

- најдобар есеј

Студентот има право со посебни трудови истовремено да конкурира и за истражувачки труд и за есеј.

Eсејот се изработува исклучиво на тема:

„УКЛО – на крстопат на својата зрелост“ 

посветен на

40 годишниот јубилеј на

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

Истражувачкиот труд се изработува по слободен избор, а во рамки на одбележување на Јубилејот.  

Начин на доставување на трудовите:

Трудот односно есејот се доставува во електронска форма на следната е-адреса: istrazuvackitrudiesej2018@uklo.edu.mk

На трудот не смее да бидат наведени податоци за студентот, а се наведува само насловот и шифрата под која се пријавува истражувачкиот труд, односно есејот.

Истражувачките трудови и есеи се доставуваат најдоцна до 31. 10. 2018 година.

Оценување:

Истражувачките трудови и есеите ќе ги оценуваат посебни Комисии. Критериумите, методолошкиот пристап  и упатствата за изработка на истражувачките трудови и есеи се преземаат на следните линкови:

истражувачки труд

есеј

За најдобрите есеи и истражувачки трудови се доделуваaт плакети и парични награди.

Поблиски информаци на телефон: 047 223 788 локал 109 или на

elizabeta.atanasoska@uklo.edu.mk


05 Јули 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека втор рок за пријавување на испитите за септемврискиот испитен рок ќе биде на 20.08.2018 год. и 21.08.2018 год. 

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.