Соопштенија


21 Септември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


15 Септември 2017

Конечна ранг листа - трет уписен рок - 2017/2018

симни документ


13 Септември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


12 Септември 2017

Им се соопштува на сите студенти што се запишаа во прва година на студии на Економски факултет- Прилеп, дека Свечениот академски час ќе се одржи на 18.09.2017 година, (понеделник), со почеток во 10.30 часот,во АМФИТЕАТАР II .


07 Септември 2017

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

симни документ


07 Септември 2017

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

симни документ


05 Септември 2017

Конечна ранг листа - втор уписен рок - 2017/2018

симни документ


05 Септември 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, и заверка на непарните семестри ќе се врши во периодот:

-        Од 11.09.2017 год до 22.09.2017 год 

При уписот студентите задолжително со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса. Студентите кои нема да се придржуваат кон назначениот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


29 Август 2017

Им се соопштува на студентите кои што го имаат положено предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ оценки можат да си земат на ден 30.08.2017 (среда) во 10 часот кај предметниот професор Проф. д-р Виолета Лашкоска

 

Проф. д-р Виолета Лашкоска


29 Август 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Напомена:
Право на упис во вториот и во третиот уписен рок, покрај кандидатите со државна и меѓународна матура, имаат и кандидатите кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. 

симни документ

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.