Соопштенија


07 Септември 2017

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

симни документ


05 Септември 2017

Конечна ранг листа - втор уписен рок - 2017/2018

симни документ


05 Септември 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, и заверка на непарните семестри ќе се врши во периодот:

-        Од 11.09.2017 год до 22.09.2017 год 

При уписот студентите задолжително со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса. Студентите кои нема да се придржуваат кон назначениот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


29 Август 2017

Им се соопштува на студентите кои што го имаат положено предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ оценки можат да си земат на ден 30.08.2017 (среда) во 10 часот кај предметниот професор Проф. д-р Виолета Лашкоска

 

Проф. д-р Виолета Лашкоска


29 Август 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Напомена:
Право на упис во вториот и во третиот уписен рок, покрај кандидатите со државна и меѓународна матура, имаат и кандидатите кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. 

симни документ


21 Август 2017

Соопштение

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит ќе се одржи на 29.08.2017г. (вторник) од 10:30ч. во кабинет бр.26.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да се јават во следниот термин: 24.08.2017 (четврток) од 10:30-11:00ч. во кабинет бр.26.


14 Август 2017

Се известуваат студентите на коишто им се совпаѓа полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ по предметите БАЗИ НА ПОДАТОЦИ и ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ, дека на ден 23.08.2017 (среда) во 11:30 часот ќе се полага само ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ по БАЗИ НА ПОДАТОЦИ. За овие студенти полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ по ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ се закажува наредниот ден, на 24.08.2017 (четврток) во 11:30 часот, во Амфитеатар бр. 3.

За сите останати студенти кои полагаат еден од двата предмети, ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ (за кој било од двата предмети) ќе се одржи на ден 23.08.2017 (среда), а ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ на ден 30.08.2017 (среда), во 11:30 часот.

Студентите на коишто им се совпаѓа полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ по двата предмети, прво на ден 30.08.2017 (среда) во 11:30 часот ќе го полагаат само ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ по БАЗИ НА ПОДАТОЦИ, а еден ден подоцна - на 31.08.2017 (четврток) во 11:30 часот ќе го полагаат ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ по ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ.


03 Јули 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека втор рок за пријавување на испитите за септемврискиот испитен рок ќе биде на 10.08.2017 год. и 11.08.2017 год.


03 Јули 2017

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Систем за електронско спроведување уписи на УКЛО

Секој заинтересиран кандидат за пријавување и запишување на некој од факултетите и високата школа на УКЛО треба да се најави на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.

симни документ


12 Јуни 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 19.06.2017 год. до 21.06.2017 год. 

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.