Соопштенија


30 Мај 2018

Се информираат студентите кои полагале колоквиуми по предметите МАРКЕТИНГ КАНАЛИ и МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ кај проф. д-р Гоце Менкиноски да се јават на консултации кај предметниот наставник на ден 01.06.2018 (Петок) во 8:00 часот. 


23 Мај 2018

Се известуваат студентите на Економскиот факултет – Прилеп коишто ќе го полагаат испитот по предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ, дека почнувајќи од јунска испитна сесија ќе имаат можност да го избираат професорот кај којшто ќе го полагаат испитот. Имено, во јунска испитна сесија студентите ќе можат да го полагаат испитот на ден 30.05.2018 година во 11.30 часот кај проф. д-р Виолета Лашкоска или на ден 18.06.2018 година во 11.30 часот кај проф. д-р Татјана Спасеска.   

 Од деканската управа


17 Мај 2018

Пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок за студентите од трет циклус студии ќе се врши  од 21 до 23 мај 2018 година. Се замолуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


09 Мај 2018

Прелиминарен список на поени од присуство активност и семинарски работи по предметот Економетрија, 2018 година

симни документ


07 Мај 2018

Прелиминарен список на поени од присуство активност и семинарски работи по предметот Економија на труд, 2018 година

симни документ


03 Мај 2018

Деловен англиски јазик 2 - теми за есеј

симни документ


03 Мај 2018

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБАР ЕСЕЈ НА ТЕМА: „МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА”

симни документ


02 Мај 2018

Колоквиумот по предметот Сметководствен менаџмент на барање на студентите (заради поклопување на два колоквиуми) ќе се реализира на ден 11 Мај 2018 година во 12.00 часот.


24 Април 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 16 – 22 мај 2018 година. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


23 Април 2018

Им се соопштува на студентите кои имаат за земање оценка по предметите кај проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска дека истите можат да ги земат на ден 26.04.2018 година (Четврток) во 11:00 часот кај предметниот наставник. 

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.