Соопштенија


10 Октомври 2017

Надворешна евалуација на Универзитетот

На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се реализира втората посета на експертскиот тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети во рамките на процесот на спроведување надворешна евалуација на Универзитетот.

Надворешната евалуција е единствена можност за добивање објективна оценка за работењето на Универзитетот од една престижна, независна Европска организација. Истовремено, надворешната евалуација е во функција на континуираниот развој на УКЛО, а пред се`, на системот за обезбедување и унапредување на квалитетот.

Агендата на експертскиот тим предвидува средби со раководството на УКЛО, комисиите за наставно-научни прашања и за соработка со универзитетите во земјата и странство на Универзитетот, истражувачи, докторанти и административен кадар од нашиот Универзитет, како и одвоени посети на Факултетот за биотехнички науки и Факултетот за информатички и комуникациски технологии.


05 Октомври 2017

Канцеларијата на Светска банка е во процес на подготовка на Систематска дијагностика за Република Македонија. Дијагностиката има за цел да ги разгледува бариерите и можностите за инклузивен и одржлив раст на земјата и ќе идентификува приоритети во политиките. Како дел од тој процес, Светска банка го објавува Повикот за доставување на кратки трудови, кои може да бидат на некоја од темите  дадени во повикот.

Повеќе информации за повикот ќе добиете на следниов линк: http://www.worldbank.org/en/country/macedonia/brief/macedonia-systematic-country-diagnostic-call-for-papers


04 Октомври 2017

Се информираат студентите кои го слушаат предметот Бизнис информатика дека вежбите по предметот започнуваат на ден 06.10.2017 (петок) според предвидениот распоред објавен во АМФИТЕАТАР 3, КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР и на веб страницата на факултетот во резултати од испити по предметот Бизнис информатика.

 

Со почит,

Спире Лазароски


04 Октомври 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп 

симни документ


28 Септември 2017

Конечна ранг листа - четврт уписен рок - 2017/2018 год.

симни документ


27 Септември 2017

Им се соопштува на студентите од прва година запишани во втор и трет уписен рок дека индексите ќе им бидат доделени на ден 28.09.2017 год. во 13 часот во амфитеатар 2.


26 Септември 2017

ОЦЕНИ  по предметите Менаџмент и Бренд менаџмент можат да се регистрираат во вторник, 03.10.2017, од 9.00-11.часот.

Не мора лично да се регистрираат, може било кој да го донесе индексот. Напомена - кандидатите треба ДА ЗНААТ  во која сесија  положиле.

Нареден термин за оцени ќе биде дополнително објавен, кога ќе се регистрираат оцените од казнената сесија.


25 Септември 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во првиот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2017/2018

симни документ


25 Септември 2017

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

 Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2016/2017 година, дека во периодот од 25.09.2017 – до 06.10.2017 год. ќе се врши упис на III семестар, односно евиденција на непарен семестар.


21 Септември 2017

Се известуваат студентите од втора студиска година дека во понеделник (25.09.2017) нема да се држи настава по предметот БАЗИ НА ПОДАТОЦИ поради отсуство на предметниот наставник.

Часовите ќе бидат одработени во четврток (28.09.2017) во попладневниот термин.

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.