Соопштенија


03 Мај 2018

Деловен англиски јазик 2 - теми за есеј

симни документ


03 Мај 2018

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБАР ЕСЕЈ НА ТЕМА: „МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА”

симни документ


02 Мај 2018

Колоквиумот по предметот Сметководствен менаџмент на барање на студентите (заради поклопување на два колоквиуми) ќе се реализира на ден 11 Мај 2018 година во 12.00 часот.


24 Април 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 16 – 22 мај 2018 година. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


23 Април 2018

Им се соопштува на студентите кои имаат за земање оценка по предметите кај проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска дека истите можат да ги земат на ден 26.04.2018 година (Четврток) во 11:00 часот кај предметниот наставник. 


02 Април 2018

Оценките по предметот Менаџмент ќе се регистрираат во среда,04.04. индексите да се оставаат кај админ. м-р Марија Мидовска Петкоска, од 9.00-11.00 часот


27 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за развојот на мрежата на Алијансата на знаење за SMecoMP согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


27 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за Промоција, комуникација, публицитет и информирање согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


26 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за мониторинг согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


23 Март 2018

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит ќе се одржи во среда 28.03.2018г. во 10:00ч. во кабинет бр 26.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

За консултации или увид во тестовите стидентите можат да се јават во следниот термин: 26.03.2018г. (понеделник) од 10:00-11:00ч.

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.