Соопштенија


10 Октомври 2019

Конечна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


09 Октомври 2019

Прелиминарна листа - трет циклус прв уписен рок 2019/2020

симни документ


08 Октомври 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


03 Октомври 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


28 Септември 2019

ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2019 ГОД. СО ПОЧЕТОК ВО 10:30 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР БР 1.


27 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


26 Септември 2019

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во прв уписен рок во академската 2019/2020 година на Економскиот факултет – Прилеп

симни документ


25 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на трет циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.

 


25 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


23 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на и III семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.