Соопштенија


16 Септември 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2019/2020 година ќе се врши во периодот од 23.09.2019 година до 04.10.2019 година.


12 Септември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА 

симни документ


06 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ прв уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


03 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ прв уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


15 Август 2019

Објавен е конкурсот за запишување на студентите во прва година на прв циклус студии за академската 2019/20 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски во Битола”.
Оваа академска година, на Економскиот факултет од Прилеп се обезбедени 20 уписнини за првиот семестар од првата година за најдоброрангираните кандидати, од кои 10 ќе бидат финансирани од Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола и 10 се финансирани од бизнис заедницата.
На Економскиот факултет во Прилеп има слободни места на следниве насоки:
Банкарство и финансии – 65
Сметководство и ревизија – 65
Маркетинг и менаџмент – 65
Меѓународен бизнис – 45
Менаџмент – 45
Е – бизнис – 45

Уписните рокови се на 29.08. и 30.08.2019 год. (прв уписен рок), 13.09. и 16.09.2019 год. (втор уписен рок) и 24.09.2019 год. (трет уписен рок)
Повеќе информаци на линкот:
http://eccfp.edu.mk/fil…/news/KONKURS_I_CIKLUS_2019_2020.pdf


22 Јули 2019

Им се соопштува на студентите од втор циклус дека пријавувањето за септемвриска испитна сесија ќе се врши од 23.08 до 30.08.2019 год.


13 Јули 2019

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

симни документ


13 Јули 2019

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

симни документ


13 Јули 2019

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

симни документ


01 Јули 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека втор рок за пријавување на испитите за септемврискиот испитен рок ќе биде на 26.08.2019 год. и 27.08.2019 год.

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.