Соопштенија


10 Октомври 2018

Се известуваат студентите од терта година од насоката СФР дека предавањата по предметот Ревизија  наместо во петок 4,5 и 6 час ќе се одржуваат во среда 4,5 и 6 чсас во предавална бр.5


09 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од прва година дека наставата по предметот СМЕТКОВОДСТВО ќе се реализира на ден 10/09/2018 год. во термините предвидени за настава односно 4, 5 и 6 час во амфитеатар бр.3


08 Октомври 2018

Конечна ранг листа - четврт уписен рок 2018/2019

симни документ


04 Октомври 2018

Прелеминарна ранг листа - четврт уписен рок - 2018/2019

симни документ


02 Октомври 2018

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во првиот  уписен рок во академската 2018/2019 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


01 Октомври 2018

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


28 Септември 2018

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во прв уписен рок во академската 2018/2019 година на Економскиот факултет – Прилеп 

симни документ


27 Септември 2018

Конечна листа - трет уписен рок 2018/2019 година

симни документ


27 Септември 2018

Им се соопштува на студентите на Економски факултет- Прилеп дека првиот академски час ќе се одржи на 1-ви Октомври 2018 год. со почеток во 10.00 часот., во АМФИTEATAР бр. 1


27 Септември 2018

Се известуваат бруцошите на Економски факултет - Прилеп, дека на првиот академски час којшто ќе се одржи на 1- ви Октомври 2018 год. со почеток  во 10.00 часот. во АМФИTEATA бр.1, ќе им бидат доделени индексите за прв циклус на студии.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.