Соопштенија


08 Ноември 2019

Им се соопштува на студентите кои ќе полагаат испит во  дополнителниот ноемвриски испитен рок дека е направена промена во однос на почетокот на испитите во 12:30 часот. 


07 Ноември 2019

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во третиот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2019/2020

симни документ


07 Ноември 2019

Одлука за прием на кандидати на трет циклус на студии

симни документ


07 Ноември 2019

 Листата на акредитирани слободни ментори на трет циклус на студии во академската 2019/2020 година за третиот уписен рок на Економски факултет – Прилеп

симни документ


05 Ноември 2019

Прелиминарна листа за трет циклус – докторски студии во вториот уписен рок во академската 2019/2020 година на Економски факултет – Прилеп

симни документ


04 Ноември 2019

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 01.11.2019 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен дополнителен испитен рок во зимски семестар 2019 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 06 и 07 ноември 2019 година. (среда и четврток).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.


22 Октомври 2019

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во втор уписен рок во академската 2019/2020 година на Економскиот факултет – Прилеп по студиски програми

  

симни документ


17 Октомври 2019

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во вториот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2019/2020

  

 

  

симни документ


16 Октомври 2019

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

 Им се соопштува на студентите од втор циклус студии, дека во периодот од 21.10.2019 – 31.10.2019 год. ќе се врши пријавување на испити за Ноемвриска сесија.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.