Соопштенија


05 Ноември 2019

Прелиминарна листа за трет циклус – докторски студии во вториот уписен рок во академската 2019/2020 година на Економски факултет – Прилеп

симни документ


04 Ноември 2019

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 01.11.2019 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен дополнителен испитен рок во зимски семестар 2019 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 06 и 07 ноември 2019 година. (среда и четврток).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.


22 Октомври 2019

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во втор уписен рок во академската 2019/2020 година на Економскиот факултет – Прилеп по студиски програми

  

симни документ


17 Октомври 2019

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во вториот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2019/2020

  

 

  

симни документ


16 Октомври 2019

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

 Им се соопштува на студентите од втор циклус студии, дека во периодот од 21.10.2019 – 31.10.2019 год. ќе се врши пријавување на испити за Ноемвриска сесија.


10 Октомври 2019

Конечна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


09 Октомври 2019

Прелиминарна листа - трет циклус прв уписен рок 2019/2020

симни документ


08 Октомври 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


03 Октомври 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.