Соопштенија


26 Февруари 2021

Им  се соопштува на дипломиранитe  студентите кои дипломирале до 30.09.2020 година дека дипломите за завршен факултет  можат да си ги подигнат од службата за студентски прашања.


23 Февруари 2021

Се известуваат колегите коишто го слушаат предметот Стратегиски менаџмент дека термините за предавања се во вторник од 16:30 - 18.30 ч и петок од 11:00 - 13:00ч. 


21 Февруари 2021

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии на Економски факултет - Прилеп дека запишувањето на парниот семестар односно летен семестар за академската 2020/2021 год. ќе се врши од 23.02.2021 до 26.02.2021 година.


15 Февруари 2021

Во договор со студентите, часовите по предметот Бренд менаџмент ќе се одржуваат во четврток од 4 до 9 час. Оние студенти на кои што овој предмет им е задолжителен, сеуште не се приклучиле кон класот на Google Classroom во најкраток рок да се приклучат, за да се вклопат во активностите во рамките  на предметот


15 Февруари 2021

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од летен  семестар, за академската 2020/2021 година ќе се врши на 25.02.2021 и 26.02.2021 година.


15 Февруари 2021

Се известуваат студентите кои ги имаат положено  предметите Сметководство и Финансиски пазари и институции   оценки можат да земат на ден 01.03.2021 година во 10:00 часот .

Предметен наставник 

Проф.д-р Гордана Витанова 


15 Февруари 2021

Консултации во врска со објавените резултати по предметот Инвестициски менаџмент, на e-mail со предметниот наставник (miroslav.gveroski@uklo.edu.mk) и тоа Понеделник (15.02.2021) и Вторник (16.02.2021).

 

Со Почит,

проф. д-р Мирослав Гвероски


11 Февруари 2021

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит по предметот Деловен англиски јазик ќе се одржи во понеделник, 15.02.2020г. од 11:00 часот.  

Усниот испит ќе се спроведи преку Google Meet. Студентите кои имаат право и ќе го полагаат усниот испит потребно е да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk најдоцна до утре, пекот 12.02.2021г. до 20:00 часот. По најавата, секој студент на е-маил повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи на испитот.

Забелешка: Усниот испит е задолжителен. Право на устен испит имаат сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.


09 Февруари 2021

Им се соопштува на сите студенти дека во услови на пандемија со Covid-19 наставата на Економски факултет-Прилеп во летниот семестар од 2020/21 година ќе се реализира online. За таа цел се користи платформата Google Classroom на која секој наставник има креирано посебна училница за секој предмет што го предава.

Студентите се должни во текот на првата недела од летниот семестар да ги контактираат по e-mail предметните наставници каде што слушаат настава со цел да ги пријават во училниците.


aneta.risteska@uklo.edu.mk 

dejan.zdraveski@uklo.edu.mk

dimitar.nikoloski@uklo.edu.mk

dragica.odzaklieska@uklo.edu.mk

gjorgji.manceski@uklo.edu.mk

goce.menkinoski@uklo.edu.mk

gordana.trajkoska@uklo.edu.mk

gordana.vitanova@uklo.edu.mk

igor.zdravkoski@uklo.edu.mk

ilija.hristoski@uklo.edu.mk

karolina.ilieska@uklo.edu.mk

kosta.sotiroski@uklo.edu.mk

ljupce.markusoski@uklo.edu.mk

margarita.janeska@uklo.edu.mk

marjan.angeleski@uklo.edu.mk

meri.boskoska@uklo.edu.mk

miroslav.gveroski@uklo.edu.mk

miroslav.andonovski@uklo.edu.mk

monika.angeloska@uklo.edu.mk

natasha.trajkova@uklo.edu.mk

olivera.kostoska@uklo.edu.mk

pece.nikolovski@uklo.edu.mk

sasho.atanasoski@uklo.edu.mk

slavica.roceska@uklo.edu.mk

snezana.obednikovska@uklo.edu.mk

snezana.salamovska@uklo.edu.mk

tatjana.spaseska@uklo.edu.mk

zoran.nikolovski@uklo.edu.mk

nikola.dimeski@uklo.edu.mk

fance.risteska@uklo.edu.mk

renata.petrevska@uklo.edu.mk

suzana.taleska@uklo.edu.mk

 


03 Февруари 2021

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од парен  семестар, за академската 2020/2021 година ќе се врши во периодот од 08.02.2021 година до 26.02.2021 година.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.