Соопштенија


20 Јануари 2020

Деловен англиски јазик 1 - теми за есеј

симни документ


08 Јануари 2020

 

Студентите кои ќе доставуваат по електронски пат семинарски работи по предметот Основи на Економија и Трошоци и цени  во  CC обавезно да ја ставаат и колешката Деспина Звездакоска (despinazvezdakoska@yahoo.com).Дополнително,обавезно е доставување и на печатена форма на семинарската.Без печатена форма нема да може да се доделат поени.

Предметен професор 

 Проф.д-р. Наташа Трајкова Најдовска 


29 Декември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 13.01.2020 – 17.01.2020 год. ќе се врши пријавување на испитите за јануарска сесија.


29 Декември 2019

Студентите кои сакаат да предадат семинарска работа по Основи на економија ќе можат да го сторат тоа на 20.01.2020 во 11 часот. Достава на печатена верзија е обавезно за да се вреднува семинарската, но не мора да биде лично. Колегите кои не ја презентираа семинарската работа во дадениот термин, а сакаат да презентираат ќе можат тоа да го сторат и на 20.01.2010 со почеток во 10 часот.

 

 


23 Декември 2019

Им се соопштува на студентите по Бизнис анализа дека часовите од вторник 24.12.2019 г, се поместуваат за среда 25.12.2019 г во истиот термин (4,5,6 час).


19 Декември 2019

Им се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2019/2020 год. да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

-        на ден 23.12.2019 г. студентите со досие бр. 01 до 40  

-        на ден 24.12.2019 г. студентите со досие бр. 41 до 80

-        на ден 25.12.2019 г. студентите со досие бр. 81 до 119

Придржувањето кон распредот е задолжително.     

 

Прегледите ќе се обават во Здравствен дом Прилеп

во соба број 51. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).      

Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар.


12 Декември 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за февруарскиот испитен рок ќе биди во периодот од:

-  Од 23.12.2019 год до 27.12.2019год

 Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


12 Декември 2019

Одлука за прием на кандидати за трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2019/2020 година на Економски факултет – Прилеп

симни документ


11 Декември 2019

Конкурс за Заменик Студентски Правобранител- Економски Факултет- Прилеп

симни документ


10 Декември 2019

Прелиминарна листа за трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2019/2020 година на Економски факултет

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.