Соопштенија


03 Март 2020

Домашна работа по Економија на труд

симни документ


03 Март 2020

Домашна работа бр.1 Економетрија

симни документ


27 Февруари 2020

Насоки за ИТНО ПОСТАПУВАЊЕ

Во согласност со Заклучокот на 11 Седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 25.02.2020 година, Министерството за образование и наука Ви ги доставува следните насоки за итно постапување:

1. ПРЕПОРАКА :
Владата на Република Северна Македонија ги известува сите вработени во државните и локалните институции и претпријатија, вработените во основно, средно и високо образование, јавните научни установи, како и сите ученици и студенти ДОКОЛКУ во последниве 2 недели патувале или живеат со некој кој патувал во следниве земји/региони: регионите Ломбардија, Венето, Емилија Ромања, Пиемонт во Италија, како и Кина, Хонг Конг, Иран, Јапонија, Маку, Филипини, Република Кореа, Сингапур, Тајван, потребно е наредните две недели (започнувајќи од утре - 27.02.2020 година) да бидат ослободени од работни обврски и настава и да не доаѓаат на работно место односно учениците кои патувале во овие региони или живеат со некој кој патувал во овие региони да бидат ослободени од настава.
Доколку во училиштето има вработени или ученици кои патувале во наведените региони или живеат со некој кој патувал во овие региони, потребно е ВЕДНАШ да ги доставите следниве податоци:
- дали има такви лица,
- колку има такви лица,
- податоци за истите (име и презиме на вработениот/ученикот) на следнава емаил адреса emilija.jovanovska@mon.gov.mk

2. ЗАДОЛЖЕНИЕ:

- Се задолжуваат основните училишта, средните училишта, Универзитетите и Јавните научни установи да ги одложат сите планирани патувања и екскурзии во Република Италија.

- Се задолжуваат сите училишта до крајот на оваа недела да организираат еден едукативен час за превенција од Корона вирусот, а тоа значи почесто миење на рацете и превентивни мерки за хигиена, согласно препораките од Светската здравствена организација, Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Владата на Република на Северна Македонија.

3. Министерството за образование и наука АПЕЛИРА континуирано да се следат насоките и препораките од Светската здравствена организација, Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Владата на Република на Северна Македонија.
Повеќе информации за препораките и задолженијата од Владата можете да добиете на следниот линк: https://vlada.mk/node/20317


25 Февруари 2020

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 02.03.2020 – 06.03.2020 год. ќе се врши упис на II парен семестар во академска 2019/2020 год.


23 Февруари 2020

Предавања по предметот ВОВЕД ВО БИЗНИС кај доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска

 

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ВОВЕД ВО БИЗНИС кај доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска,  дека на 24.02.2020 (понеделник) и 26.02.2020 (среда) предавања нема да има.

                                                                                                                Предметен наставник


23 Февруари 2020

Иновациски менаџмент

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ИНОВАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ кај доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска,  дека на 24.02.2020 (понеделник) и 26.02.2020 (среда) предавања нема да има.

                                                                                                                Предметен наставник


20 Февруари 2020

Им се соопштува на студентите од втора студиска година дека од оправдани причини наставата по предметот Финансиски пазари и институции ќе започне од 1 март, 2020.


20 Февруари 2020

Им се соопштува на студентите од четврта студиска година дека од оправдани причини наставата по предметот Проектен менаџмент ќе започне од 1 март, 2020. Пропуштените часови од месец февруари ќе бидат накнадно одржани.


17 Февруари 2020

РАСПОРЕД за вежби по предметот статистика за економисти во учебната 2019/2020 година

Ден

Група

Час

Време

Понеделник

Прва

3

09:40 – 10:20

Понеделник 

Втора

7

12:50 – 13:30

Среда

Прва

3

09:40 – 10:20

Среда

Втора

7

12:50 – 13:30


05 Февруари 2020

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од парните семестри, за академската 2019/2020 година ќе се врши во периодот од 10.02.2020 година до 21.02.2020 година.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.