Соопштенија


21 Мај 2019

Одлуки од спроведени избори за претседател и членови на студентско собрание на Економски факултет - Прилеп

симни документ


21 Мај 2019

Им се соопштува на студентите кои ќе полагаат колоквиум по -државно сметководство и сметководство на непрофитни организации- дека истиот се одложува од (01.06.2019) на (03.06.2019) година во (8 и 30) часот.


21 Мај 2019

ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА-БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студенти на ВТОР циклус студии, да аплицираат за учество на летната школа  „БИДИ БАНКАР“.

Летната школа ќе се реализира во Охрид во периодот од 01 до 26 Јули 2019 година  во Охрид.

Концептот на летната школа е интерактивен со практични и тематски предавања, работилници, обуки за меки вештини и многу други активности кои ќе им помогнат на младите потенцијални кадри да се стекнат со професионално искуство и да го развијат својот потенцијал за понатамошен работен ангажман.

Вашите CV-а, доставете ги на најдоцна до 31.05.2019 година преку порталот: https://bidibankar.mk/letna-shkola-bidi-bankar/

Трошоците за храна и престој се покриени од страна на организаторот.

симни документ


20 Мај 2019

Испитите на ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ по предметите: Стратегиски менаџмент, Е-маркетинг и Меѓународна трговија закажани за ден 14.06.2019 ќе се одржат на ден 13.06.2019 год. во 9:30 часот


15 Мај 2019

Првиот поправен и вториот колоквиум по предметот статистика за економисти ќе се одржи на 28.05.2019 година со почеток во 08:30 часот (Амфитеатар III)


10 Мај 2019

Предавањата по предметот трговско право на ден 13.05.2019 год. нема да се одржат.


10 Мај 2019

Почитувани студенти, 
Економскиот Факултет Прилеп има чест да го сподели со вас конкурсот за избор на есеи
„Со европско знаење до европската престолнина“ 
во организација на Секретаријатот за европски прашања по повод одбележувањето на 9 мај- Денот на Европа.
Во тој контекст е и гостувачкото предавање оваа среда. Авторот на најдобриот есеј од нашиот факултет, ќе патува во Брисел на тридневна посета на европските институции, македонската мисија во Брисел, со покриени целосни трошоци за организација на патувањето.
Предизвикот е голем, но и тоа што треба да се сработи е со голема тежина - затоа проучете и повелете размислувајте и пишувајте!

Линк до конкурсот


09 Мај 2019

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА КОИ СПОРЕД РАСПОРЕДОТ СЕ ОДРЖУВААТ ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЧАС, ВО ВТОРНИК НА 14.05.2019 ГОД. ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО ТЕРМИНОТ ОД 10.25 ЧАСОТ ОДНОСНО ЧЕТВРТ, ПЕТТИ И ШЕСТИ ЧАС ВО АМФИТЕАТАР III!

Предметен наставник:

проф.д-р Маргарита Јанеска


09 Мај 2019

СООПШТЕНИЕ 

Испитите на ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ по предметите Портфолио менаџмент и Маркетинг (напредно ниво) закажани за ден 04.06.2019 ќе се одржат на ден 05.06.2019 год. и тоа по следниот распоред:
Портфолио менаџмент (проф. д-р Драгица Оџаклиеска, проф. д-р Гордана Трајкоска) - 05.06.2019 год во 09:30 часот
Маркетинг (напредно ниво) (проф. д-р Каролина Илиеска, проф. д-р Снежана Обедниковска) - 05.06.2019 год. во 12:00 часот 


09 Мај 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

 Почитувани студенти,

 

Годинава за првпат се организираат избори за членови  и претседател на  Факултетско студентско собрание. Право на глас имате сите кои сте запишани во академската 2018/2019 година, и кои сте внесени во списокот на избирачи објавен на огласната табла на ден 14.05.2019 година.

ГЛАСАЊЕТО ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 20.05.2019 г. (понеделник) од 09:00 до 13:00 часот во просториите на Факултетот.

 

Битно е да учествувате во гласањето бидејќи така добивате можност да изберете ваши претставници во органите на факултетот!

Во прилог: Листа на кандидати за претседател, Листа на кандидати за членови на студентско собрание и Упатство за гласање

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.