Соопштенија


09 Ноември 2017

Колоквиумот по Основи на економија (група кај доц.Трајкова) ќе може да се полага во еден од овие два термини:

1. Во сабота (11.11.2017) во 11 часот 

2.  Во вторник (14.11.2017) во 11 часот (по завршувањето на часовите)


09 Ноември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


09 Ноември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


09 Ноември 2017

Консултации по предметот Меѓународни сметководствени стандарди 10.11.2017 (петок) од 08.30 до 09.30 кај предметниот наставник.


07 Ноември 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Колоквиумот по предметот МЕНАЏМЕНТ, наместо во објавениот термин во распоредот,  ќе се спроведе на  06.11 (понеделник)  во.11.00, на барање на студентите.


31 Октомври 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во третиот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2017/2018 год.

 

симни документ


25 Октомври 2017

ОЦЕНИ  по предметите Менаџмент и Бренд менаџмент можат да се регистрираат во вторник, 31.10.2017, од 9.00-11.00 часот, во кабинетот на предметниот професор.

Не мора лично да се регистрираат, може било кој да го донесе индексот. Напомена - кандидатите треба ДА ЗНААТ  во која сесија  положиле.


12 Октомври 2017

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 05.10.2017 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен ноемвриски (дополнителен) испитен рок. Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 18 – 19 октомври 2017 година. (среда и четврток). Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети. Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС. За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.