Соопштенија


17 Април 2019

Четврта домашна работа по Економетрија

симни документ


17 Април 2019

Четврта домашна работа по Економија на труд

симни документ


17 Април 2019

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ВОВЕД ВО БИЗНИС кај доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска  дека предавањата наместо на 19.04.2019 (петок) ќе се одржат на 18.04.2019 (четврток) во 10.30 часот.

Предметен наставник:

доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска


11 Април 2019

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ дека нема да се одржи настава на 12.04.2019 година  а ќе биде презакажана во нов термин.Наставата продолжува од наредната недела во термините по распоред.

Предметен наставник

проф д-р Фанка Ристеска


06 Април 2019

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ВОВЕД ВО БИЗНИС кај доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска  дека на ден 09.04.2019 (вторник) предавањата нема да се одржат.

Предметен наставник:

доц.д-р Моника Ангелоска-Дичовска


05 Април 2019

Целосни стипендии за Македонци на Летна школа во Прага на Карлов Универзитет. Одлична можност за добивање на 6 ЕКТС кредити и запознавање со преку 120 врсници од цел свет со заеднички интереси во сферата на политичка економија и филозофија, меѓународни односи,  и менаџирање со конфликти. Одлично искуство преку предавања на еминентни професори од Џорџтаун и Техас Тех, како и запознавање со Прага и Карлов Универзитет кој е еден од најстарите универзитети во Европа.

Рокот за апликанти од Македонија е предолжен до 1 Мај! 


05 Април 2019

Им се соопштува на студентите кои го одложија колоквиумот по предметот - државно сметководство и сметководство на непрофитни организации поради поклопување на термините, кој се одржа на 05.04.2019 г., дека истиот ќе се одржи во понеделник на 08.04.2019г. во 11 часот.


03 Април 2019

Им се соопштува на студентите од прва студиска година кои полагаат прв колоквиум по Економија на труд дека наместо во 11:00 часот, колоквиумот ќе биде одржан истиот ден во 13:00 часот.


28 Март 2019

На барање на студентите, поради поклопување на редовната дата со други колоквиуми, колоквиумот по предметот Бренд менаџмент ќе се одржи на 29.03.2019 (петок) во 13.30 часот во училницата во која што се одржуваат часовите.


20 Март 2019

КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторствоУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април      2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:

40 години УКЛО:  Дигитална (р)еволуција

УКЛО ТРИВИУМ е одлична можност студентите да ги подобруваат вештините за јавно говорење, аргументирано и структурирано изразување.          Конкурсот е отворен до 10 април 2019 година.

 

КРИТЕРЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ: 

  • Секој учесник треба да го ограничи својот говор до максимум 4 минути. Долна граница нема;
  • Говорите коишто ќе се интепретираат треба да бидат оргинални и претходно необјавувани;
  • Задолжителни компоненти на говорот: Вовед (10-20 проценти од целиот говор); Разработка на говорот (најдолгиот и најважниот дел на говорот) и Заклучок (5-10 проценти од целиот говор); Текстот на треба да содржи повеќе од 10% цитати.

УЧЕСНИЦИ НА КОНКУРСОТ:

  • На конкурсот може да учествуваат студенти од УКЛО - Битола.
  • Најдобрите оратори ќе бидат наградени.

ПРАВИЛА ЗА ГОВОРИТЕ:

  • Говорите треба да бидат напишани и изведени на македонски јазик;
  • За време на говорот се користат белешки или мултимедијална анимација (звук, фотографија, носечка централна мисла и сл.) кои му помагаат на говорникот;
  • Сите говори ќе имаат 20 секунди грејс период почнувајќи од моментот кога е даден стоп сигналот. На крајот од 20-те секунди говорникот ќе биде запрен од страна на Комисијата за оценка и сето она што е кажано потоа нема да се земе во предвид;
  • Учесниците на Конкурсот му ги отстапуваат авторските права на организаторот за објавување на говорите во електронска и печатена форма;

 Говорите треба да се испратат по електронски пат со назнака дека се праќаат за ораторскиот натпревар на следната електронска адреса oratorstvo2019@uklo.edu.mk;

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.