Соопштенија


06 Декември 2019

Им се соопштува на сите дипломирани и магистрирани студенти дека промоцијата на нивните дипломи ќе се одржи на 14.12.2014 година, со почеток во 11.00 часот.


05 Декември 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за јануарскиот испитен рок ќе биди во периодот од 25.12.2017 год. до 29.12.2017год. Студентите кои немат да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


16 Февруари 2018

ДЕН

ВРЕМЕ

ГРУПА

Понеделник

12:15 – 13:45

Трета

Вторник

12:15 – 13:45

Прва

Среда

12:15 – 13:45

Втора


13 Февруари 2018

Рокот за упис на II (парен) семестар за студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2017/2018 година, а за останатите упис на IV семестар, презапишување на предмет или евиденција на семестар  се продолжува до 22.02.2018 год.05 Февруари 2018

Се известуваат сите редовни студенти дека наставата од летниот семестар 2017/2018 год. е веќе започната според распоредот за предавања објавен на веб страната на факултетот и на огласните табли.


05 Февруари 2018

Nastavata po predmetot Statistika za ekonomisti  na den 06.02.2018 godina (vtornik) nema da se odrzi. Dopolnitelno, so dogovor, istata ke se odrzi vo drug termin. 

Prof. d-r Kosta Sotiroski


01 Февруари 2018

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит по предметите Деловен англиски јазик 1, Деловен англиски јазик 2 и Англиски јазик 3 ќе се одржи во среда 07.02.2018г. во 09:00ч. во кабинетот за странски јазици.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да се јават во следниот термин: 05.02.2018г. (понеделник) од 10:00-11:00ч.


31 Јануари 2018

Студентите кои го полагаат предметот Бизнис информатика на ден 01.02.2018 имаат обврска да го полагаат теоретскиот дел во терминот од 11:30 до 12:00 во амфитеатар број 3. Потоа, истите го полагаат практичниот дел во компјутерски центар 1 и 2 и тоа:

- колоквиум компјутерски центар 1 и 2 во терминот од 12:10 до 13:40

- испит, компјутерски центар 1 во терминот од 14:00 до 15:30.

Сите промени можат да се направат на денот на испит во консултација со асистентот Спире Лазароски

Со почит

 


30 Јануари 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од парните семестри, за академската 2017/2018 година ќе се врши во периодот од 07.02.2017 година до 16.02.2017 година.


29 Јануари 2018

Им се соопштува на сите студенти кои се заинтересирани за реализирање мобилности преку програмата Еразмус+ за академската 2018/19 да пополнат прелиминарни пријави и да ги достават кај продеканот за меѓународна соработка Димитар Николоски.

Во прилог се дадени Образец за прелиминарната пријава и Список на Е+ договори.

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.