Соопштенија


12 Декември 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за февруарскиот испитен рок ќе биди во периодот од:

-  Од 23.12.2019 год до 27.12.2019год

 Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


12 Декември 2019

Одлука за прием на кандидати за трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2019/2020 година на Економски факултет – Прилеп

симни документ


11 Декември 2019

Конкурс за Заменик Студентски Правобранител- Економски Факултет- Прилеп

симни документ


10 Декември 2019

Прелиминарна листа за трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2019/2020 година на Економски факултет

симни документ


06 Декември 2019

ПРЕЛИМИНАРЕН ПОВИК

за изразување интерес за мобилност во рамките на

ERASMUS+ Програмата

Академска 2020/2021

 

Со цел планирање на наредни мобилности и аплицирање на повикот за предлог-проекти за 2020 година во рамките на Програмата Еразмус+,

УКЛО објавува 

 Повик

за изразување прелиминарен интерес за учество во

мобилност во рамките на Е+ Програмата 

Клучна акција 103: индивидуална мобилност за учење,

Високо образование

- мобилност на студентите за студирање (SMS)

- мобилност на студенти за стажирање (SMP)

- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)

- мобилност на кадри за обука (ЅТТ)

 Времетраење на мобилноста

 1. За студенти: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)

2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

 За академската 2020/2021, мобилноста ќе се реализира во периодот од 01/06/2020 до 30/09/2021.

 Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

 -         редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на  мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот

-         академски и други кадри во редовен работен однос на УКЛО.

 

Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.

Универзитетите/Факултетите со кои Економскиот факултет има потпишано Билатерален договор за реализирање на мобилност во рамите на Еразмус+ прогамата можете да ги најдете на следниот линк

 Постапка за прелиминарното пријавување

 

  • Студентите заинтересирани за мобилност во соработка со Еразмус+ координаторот должни се да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и странскиот универзитет и да се договорат за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТИ (прилог)

 

  • Академските кадри заинтересирани за мобилност, исто така треба да го информираат Еразмус+ координаторот. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА АКАДЕМСКИ КАДАР (прилог)

Прелиминарните пријави да се достават до Еразмус+ координаторот на Економскиот факултет во Прилеп, проф. д-р Татјана Спасеска најкасно до 19.01.2020 год. на следната е-адреса: tatjana.spaseska@uklo.edu.mk
02 Декември 2019

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во четврт уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2019/2020

симни документ


21 Ноември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


19 Ноември 2019

Согласно договорот со студентите, часовите по предметот Основи на економија, група кај проф. Трајкова - Најдовска  од среда (20.11.2019) се одлагаат за понеделник (25.11.2019) по завршувањето на часовите по Странски јазик, во предавална бр.4. Во тој термин ќе биде и увидот во тестовите од прв колоквиум. За колегите кои нема да бидат лично присутни на увидот во тестовите, ќе се смета дека ги прифаќаат резултатите од прв колоквиум во целост.   


18 Ноември 2019

На 19.11.2019 година (вторник), специјалистот психијатар Јохан Ѓорѓиоски ќе одржи предавање на тема: „Стрес и несоница - предизвик и третман“.
Предавањето ќе се одржи во Амфитеатар II, со почеток во 11.45 часот.


16 Ноември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.