Соопштенија


10 Октомври 2019

Конечна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


09 Октомври 2019

Прелиминарна листа - трет циклус прв уписен рок 2019/2020

симни документ


08 Октомври 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


03 Октомври 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


28 Септември 2019

ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2019 ГОД. СО ПОЧЕТОК ВО 10:30 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР БР 1.


27 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


27 Септември 2019

Кандидатите кои требаше да достават семинарска работа на договорените теми по предметот Основи на економија да го направат тоа најдоцна до 29.09.2019 год. 

предметен наставник 

д-р Наташа Трајкова - Најдовска 


26 Септември 2019

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во прв уписен рок во академската 2019/2020 година на Економскиот факултет – Прилеп

симни документ


25 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на трет циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.

 


25 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.