Соопштенија


15 Август 2019

Објавен е конкурсот за запишување на студентите во прва година на прв циклус студии за академската 2019/20 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски во Битола”.
Оваа академска година, на Економскиот факултет од Прилеп се обезбедени 20 уписнини за првиот семестар од првата година за најдоброрангираните кандидати, од кои 10 ќе бидат финансирани од Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола и 10 се финансирани од бизнис заедницата.
На Економскиот факултет во Прилеп има слободни места на следниве насоки:
Банкарство и финансии – 65
Сметководство и ревизија – 65
Маркетинг и менаџмент – 65
Меѓународен бизнис – 45
Менаџмент – 45
Е – бизнис – 45

Уписните рокови се на 29.08. и 30.08.2019 год. (прв уписен рок), 13.09. и 16.09.2019 год. (втор уписен рок) и 24.09.2019 год. (трет уписен рок)
Повеќе информаци на линкот:
http://eccfp.edu.mk/fil…/news/KONKURS_I_CIKLUS_2019_2020.pdf


22 Јули 2019

Им се соопштува на студентите од втор циклус дека пријавувањето за септемвриска испитна сесија ќе се врши од 23.08 до 30.08.2019 год.


13 Јули 2019

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

симни документ


13 Јули 2019

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

симни документ


13 Јули 2019

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

симни документ


02 Јули 2019

Консултациите од испитот по предметот Основи на економија ќе бидат на 03.07.2019 (среда) во 10 часот.  Резултатите ќе бидат објавени во текот на денешниот ден. 

предметен наставник 

д-р Наташа Трајкова - Најдовска 


01 Јули 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека втор рок за пријавување на испитите за септемврискиот испитен рок ќе биде на 26.08.2019 год. и 27.08.2019 год.


01 Јули 2019

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

 Им се соопштува на студентите на втор циклус на студии дека пријавувањето на испитите за септемвриски испитен рок ке се врши од 26.08.2019 до 02.09.2019 год,


27 Јуни 2019

Внесување на оценки по предметите Социологија  и Менаџмент на човечки ресурси  на ден  01.07.2019 (понеделник) од  09.00 до 10.00 часот.Индексите да се достават кај демонстратор Деспина Звездакоска 

 

  Предметен  професор

Проф.д-р.Љупчо Печијарески


21 Јуни 2019

Консултациите за резултатите од испитите  по предметите Маркетинг и Маркетинг  на услужни дејности кои беа одржани на ден 13.06.2019 ќе се одржат на ден 26.06.2019(Среда) во 11:30 часот 

Предметен професор 

Проф.д-р.Каролина Илиеска 

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.