Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.03.2018  08:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rezultati

22.03.2018  13:30

Сметководство

konecni rezultati ispit

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit

Финансиски пазари и институции

konecni rezultati ispit

22.03.2018  13:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati od vtor ciklus studii

22.03.2018  09:40

Маркетинг и иновации

konecni rezultati

21.03.2018  13:30

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Управување со промени

Прелиминарни резултати Априлска сесија

20.03.2018  13:30

Ревизија

preliminarni rezultati

Право на електронска трговија

PET zbirni april kon

19.03.2018  13:30

Англиски јазик

сесија Март 2018

Прелиминарни од 19.03.2018

19.03.2018  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

19.03.2018  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit

19.03.2018  11:10

Теорија и политика на економски развој

mart 2018 ispit

april 2018 konecni

19.03.2018  13:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик. Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

19.03.2018  08:35

Маркетинг канали

rezultati od ispit rezultati od ispit

19.03.2018  13:30

Маркетинг канали

preliminarni

konecni rezultati

09.03.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

ispit preliminarni

Ревизија - напредно ниво

ispit vtor ciklus

02.03.2018  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni rezultati

rezultati Megjunaroden biznis vtor ciklus

02.03.2018  15:55

Е-бизнис менаџмент

rezultati

01.03.2018  13:10

Портфолио менаџмент

rezultati

26.02.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_26_02_2018_vtor ciklus

23.02.2018  15:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rez vtor ciklus studii

23.02.2018  13:10

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

22.02.2018  13:20

Менаџмент - II циклус на студии

rezultati

22.02.2018  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

Известување

21.02.2018  09:50

Управување со ризици во банкарството

Втор циклус

20.02.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklis

konecni rezultati ispit

16.02.2018  14:55

Основи на економијата

tret ciklus studii

rezultati od tret ciklus Ekonomija

16.02.2018  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

ispit II ciklus

15.02.2018  15:35

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus studii

rez vtor ciklus studii

13.02.2018  09:40

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати

Теорија на одлучување

Конечни резултати

12.02.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati

12.02.2018  13:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

12.02.2018  13:00

Маркетинг информациски системи

rezultati

12.02.2018  12:00

Интернет маркетинг

kolokvium konecni rezultati

10.02.2018  14:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje

10.02.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok konecni rezultati

10.02.2018  13:00

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok rezultati

09.02.2018  11:45

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni

09.02.2018  12:25

Деловна анализа

ispit i vtor kolokvium

konecni

09.02.2018  14:05

Менаџмент

preliminarni rezultati vtor popraven kolok rezultati

09.02.2018  13:25

Монетарна економија

Preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium monetarna ekonomija

preliminarni rezultati vtor kolokvium Monetarna ekonomija Preliminarni rezultati od ispit Monetarna ekonomija 03.02.2018

09.02.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok konecni rezultati

09.02.2018  14:10

Организациски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit

09.02.2018  08:35

Бизнис логистика

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje

09.02.2018  11:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor Ciklus 09_02_2018

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ preliminarni rezultati so vkupni poeni po BIZNIS INFORMATIKA

Компјутерско програмирање

Резултати од испитот компјутерско програмирање

08.02.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje preliminarni

08.02.2018  11:30

Електронски бизнис

ispit, vtor popraven kolok i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018

08.02.2018  13:30

Меѓународни односи

kontinuirano ocenuvanje preliminarni v vtor popraven kolokvium preliminarni

Основи на економијата

Prof. d-r Sasho Atanasoski, matrica so dopol.poeni Prof. d-r Sasho Atanasoski, vtor popraven kolokvium preliminarni

Ispit_08_02_2018_KONECNI_d-r.Trajkova

08.02.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni januari 2018

preliminarni januari 2018 konsultacii ponedelnik 19 02 vo 12 casot

08.02.2018  11:30

Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Конечна матрица Јануари

Проектен менаџмент

ispit i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018

07.02.2018  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 07_02_2018

07.02.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium preliminarni

07.02.2018  14:25

Менаџмент

rezultati od tret ciklus studii

tret ciklus studii

07.02.2018  11:30

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (poeni od dopolnitelni aktivnosti)

Poeni od dopolnitelni aktivnosti E-biznis informaciski sistemi - vtor i vtor poraven kolopkvium - rezultati E-Biznis informaciski sistemi - januarska ispitna sesija - rezultati

07.02.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

rezultati ispit II ciklus

07.02.2018  09:30

Финансиска и актуарска математика

vtor popraven kolokvium preliminarni preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati

07.02.2018  11:30

Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje

07.02.2018  13:15

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati od vtor ciklus studii

07.02.2018  13:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_02_2018

07.02.2018  15:45

Економија на иновации

Резултати по предметот Економија на иновации јануарска сесија 2018

Резултати по предметот Економија на иновации јануари 2018

06.02.2018  11:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

06.02.2018  15:00

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

06.02.2018  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok

06.02.2018  08:50

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati januarska sesija 2018

06.02.2018  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje

06.02.2018  13:45

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok

06.02.2018  09:20

Управување со обртни средства

rezultati

06.02.2018  11:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati vtor popraven kolokvium -konecni rezultati

05.02.2018  13:30

Сметководствен менаџмент

vtor pop. kolokvium preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati

Бази на податоци

Јануарска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

05.02.2018  11:30

Економија на труд

Завршно оценување, февруари 2018

05.02.2018  13:30

Интернет технологии

Јануарска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

prelimiarni konecni ispit

konecni

Деловна информатика

Poeni od dopolnitelni aktivnosti

Poeni od dopolnitelni aktivnosati Januarska ispitna sesija - rezultati

05.02.2018  11:30

Управување со промени

Конечна матрица Јануари /Оценки во индекс во Вторник 27ми Феб кај Професорката Дичовска/

03.02.2018  11:30

Банкарски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati

03.02.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni

Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje

03.02.2018  11:30

Фискална ревизија

vtor pop. kolokvium konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni

03.02.2018  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati od ispit kaj doc.d-r Monika A.Dichovska konecni rezultati od kolokvium kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_03_02_2018_nastavnik_Olivera Kostoska

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati

02.02.2018  11:30

Инвестиционен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni

02.02.2018  14:45

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati vtor popraven kolok preliminarni rez od ispit preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje

02.02.2018  11:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok

02.02.2018  08:30

Статистика за економисти

Januarska ispitna sesija- vtor popraven kolokvium

Vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor popraven kolokvium - prakticen del Januarska ispitna sesija - (12-15) Januarska ispitna sesija (04-11)

02.02.2018  11:40

WEB дизајн

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok

02.02.2018  11:30

Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.