Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.06.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

rezultati ispit

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rezultati od ispit Kontinuirano ocenuvanje juni so dopolnitelni poeni

13.06.2018  11:30

Менаџмент

rezultati od ispit rezultati od vtor kolok

13.06.2018  09:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje 13.06.2018 preliminarni rez vtor popraven kolok konecni rezultati

13.06.2018  11:30

Бизнис логистика

preliminarni

preliminarni rezultati

ispit konecni konecni vtor kolokvium

Методологија на научно истажување

rezultati

12.06.2018  11:30

Менаџмент информациски системи

rezultati ispit

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati ispit

12.06.2018  11:15

Претприемништво и мали бизниси

ispit juni 2018 konsultacii 19 juni vo 11 casot

ispit juni 2018 konsultacii 19 juni vo 11 casot

12.06.2018  11:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni rezultati

12.06.2018  09:30

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati

konecni ispit

12.06.2018  11:30

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit

12.06.2018  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska konecni rezultati od kolok. kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_12_06_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska

11.06.2018  11:30

Деловно комуницирање

Испит и колоквиум

Прелиминарна матрица

11.06.2018  09:30

Социологија

preliminarni rezultati vtor pop. kol. preliminarni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje preliminarna matrica (korekcija)

11.06.2018  11:30

Финансиски пазари и институции

konecni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit kontinuirana ocenuvanje konecni

Електронско банкарство 1

Испит и колоквиум

Прелиминарна матрица

Портфолио менаџмент

rezultati

Управување со промени

Испит и колоквиум

Прелиминарна матрица

08.06.2018  11:30

Банкарски менаџмент

II CIKLUS

rezultati ispit

Вовед во економската глобализација

konecna matrica so dopol.poeni konecni rezultati vtor popraven kolokvium

08.06.2018  11:35

Деловна анализа

ispit + vtor popraven kolokvium

konecni

08.06.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

konecna lista

konecni

08.06.2018  11:30

Електронски бизнис

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje

Меѓународни односи

konecni rezultati ispit

08.06.2018  11:40

Монетарна економија

Прелиминарни резултати монетарна економија јуни 2018

Втор колоквиум монетарна јуни 2018 Прелиминарни испит јуни 2018 Preliminarni rezultati junska sesija

08.06.2018  11:30

Основи на економијата

Ispit_08_06_2018_KONECNI_d-r.Trajkova

konecni rezultati ispit konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Пазар на капитал и финансиски институции

preliminarni rezultati ispit

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje

08.06.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 08_06_2018 Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor Ciklus 05_06_2018

07.06.2018  13:35

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ ЈУНИ 2018

Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ ЈУНИ 2018 Прелиминарни испит јуни 2018 - матрицата со вкупно остварените поени ќе биде објавена понеделник на ден 11.06.2018 Preliminarni rezultati junska sesija 2018 so poeni od redovnost aktivnost i seminarska

07.06.2018  08:30

Математика за економисти

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje preliminarna matrica

07.06.2018  09:30

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

Резултати - евиденција на континуирана проверка и резултати од завршно оценување - јунска испитна сесија Втор поправен колоквиум

Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecna matrica

Финансиско сметководство

vtor popraven kolokvium preliminarni preliminarni rezultati ispit

Фискална ревизија

konecni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit

07.06.2018  11:30

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_06_2018 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_07_06_2018

07.06.2018  12:40

WEB дизајн

Preliminarni rezultati junski ispiten rok

Preliminarni rezultati

07.06.2018  11:30

Бизнис моделирање и иновација на процеси

Испит и втор колоквиум

Оптимизација на бизнис процеси - резултати - јуни 2018

07.06.2018  14:10

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати јуни 2018

прелиминарни резултати колоквиум јуни 2018 прелиминарни резултати испит јуни 2018 Прелиминарни резултати матрица јуни 2018

07.06.2018  12:45

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati

06.06.2018  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati

06.06.2018  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati ispit

06.06.2018  09:30

Иновациски менаџмент

испит и втор поправен колоквиум

05.06.2018  09:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

bankarsko smetkovodstvo danocno i bankarsko smetkovodstvo

Сметководство

preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit

05.06.2018  11:30

Е-Маркетинг

Известување

04.06.2018  09:30

Банкарски менаџмент

konecni rezultati ispit konecni rezultati vtor popraven kolokvium

04.06.2018  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje preliminarna matrica (korekcija)

Монетарна економија

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus

04.06.2018  09:30

Принципи и организација на сметководството

preliminarna matrica so dopolnitelni poeni preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium

Берзанско работење

preliminarni rezultati

ispit II kolokvium

04.06.2018  08:00

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит

03.06.2018  23:05

Маркетинг и иновации

konecni rezultati

02.06.2018  19:00

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

01.06.2018  11:30

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

01.06.2018  09:30

Статистика за економисти

Preliminarni rezultati - Vtor i vtor poraven kolokvium

Rezultati od vtoriot i vtoriot popraven kolokvium - pismen del Rezultati od vtoriot i vtoriot popraven kolokvium - prakticen del Rezultati SE - junska ispitna sesija

31.05.2018  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati od ispit/kolokvium

Маркетинг

konecni rezultati ispit

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati ispit

31.05.2018  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni

ispit konecni konecni vtor kolokvium

Теорија на одлучување

Резултати испит

Финансиско сметководство - напредно ниво

preliminarni rezultati ispit

30.05.2018  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati vtor popraven kol. preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati

30.05.2018  11:30

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

30.05.2018  09:30

Економија на труд

Завршно оценување, јунска сесија

30.05.2018  11:30

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni

konecni ispit konecni vtor kolokvium

29.05.2018  14:15

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати колоквиуми мај 2018

Пров поправен колоквиум девизен мај 2018 Втор колоквум Девизен мај 2018

29.05.2018  09:30

Интернa и екстерна ревизија

preliminarni rezultati ispit

29.05.2018  11:15

Макроекономска анализа и политика

juni 2018

konecni juni 2018

29.05.2018  22:50

Монетарна економија

Монетарна економија колоквиуми мај 2018

Прв поправен колоквиум монетарна мај 2018 Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ maj 2018

28.05.2018  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од испитна сесија јуни 2018

Прелиминарни Јуни 2018 Деловен англиски јазик 2 вкупни

Економетрија

Завршно оценување, јунска сесија

28.05.2018  14:40

Меѓународен маркетинг

rezultati konecni rezultati

28.05.2018  11:15

Теорија и политика на економски развој

juni 2018

juni konecni 2018

28.05.2018  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум по ДФЈ1 и ДФЈ 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

28.05.2018  14:25

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

28.05.2018  14:45

Маркетинг канали

rezultati konecni rezultati

28.05.2018  11:30

Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni konecni kolokvium konecni ispit

23.05.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni

23.05.2018  12:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni

22.05.2018  11:00

Банкарски менаџмент

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor popraven kolokvium

21.05.2018  11:55

Однесување на потрошувачите

vtor kolokvium prv kolokvium

18.05.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv popraven kol. vtor kolokvium konecni

18.05.2018  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_18_05_2018 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2017_2018

18.05.2018  08:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati konecni rezultati

17.05.2018  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati rezultati

17.05.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati dopolnitelni poeni konecni rezultati prv popraven kolokvium

Социологија

dopolnitelni poeni preliminarno konecno rezultati prv popraven kol. konecni rezultati vtor kolokvium

17.05.2018  08:30

Статистика за економисти

Rezultati od prviot poraven i vtoriot kolokvium (pismen i prakticen del)

Rezultati - prv popraven -pismen del Rezultati - prv popraven - prakticen del Rezultati - Vtor pismen del Rezultati - vtor kolokvium - prakticen del Preliminarna lista na poeni za dopolnitelni aktivnosti

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.