Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.01.2018  21:50

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН И ВТОР КОЛОКВИУМ

ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ВТОР КОЛОКВИУМ

28.12.2017  11:00

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok

27.12.2017  11:00

Бизнис планирање

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezutlati Vtor kolokvium - preliminarni rezultati preliminarna matrica od kontinuirano ocenuvanje

27.12.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati

26.12.2017  13:05

Бизнис информатика

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ

ВТОР КОЛОКВИУМ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

22.12.2017  11:00

Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

30.11.2017  13:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati

27.11.2017  12:10

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА ПО БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

17.11.2017  12:15

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ БИЗИС ИНФОРМАТИКА ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати од ПРВ КОЛОКВИУМ ноември 2017 Бизнис информатика

13.11.2017  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok

10.11.2017  13:10

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv kolok

09.11.2017  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

09.11.2017  11:40

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

09.11.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati - I kolokvium

07.11.2017  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика

04.11.2017  11:00

Бази на податоци

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

31.10.2017  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

26.10.2017  13:30

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

04.10.2017  13:50

Бизнис информатика

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

13.09.2017  11:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

11.09.2017  11:30

Бренд менаџмент

Konecni rezultati

06.09.2017  11:30

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

04.09.2017  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

29.08.2017  11:30

Бизнис информатика

Резултати Бизнис информатика септември 2017

Колоквиум сепетември 2017 Испит септември 2017 Испит компјутерска техника и информатика септември 2017

25.08.2017  11:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od vtor popraven kolok. konecni rezultati od vtor popraven kolok konecni rezultati od ispit

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati

23.08.2017  11:30

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.