Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


26.11.2020  10:15

Меѓународен маркетинг

Трет циклус

25.11.2020  12:15

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛКВИУМ

24.11.2020  12:35

Практикум за менаџерско сметководство

kolokvium I

preliminarni

23.11.2020  12:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od Ispit

23.11.2020  14:20

Меѓународни бизнис финансии

Резултати од испит

23.11.2020  15:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит

20.11.2020  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

20.11.2020  11:00

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium

Основи на економијата

prof. d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium Prof.d.r Natasha Trajkova Najdovska

20.11.2020  08:30

Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

20.11.2020  11:00

Трошоци и цени

Trosoci i ceni_preliminarni rezultati_20_11_2020

ERP системи

Прелиминарни резултати - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквиум Резултати прв колоквиум

20.11.2020  08:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

Preliminarni rezultati od prv kolokvium

19.11.2020  12:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

18.11.2020  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium

18.11.2020  12:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od Ispit

18.11.2020  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

18.11.2020  23:30

Бизнис информатика

Excel baza za I kolokvium

17.11.2020  11:00

Електронски бизнис

prv kolokvium

17.11.2020  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

17.11.2020  12:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS

Rezultati od Ispit

17.11.2020  14:45

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit

konecni

17.11.2020  00:00

Бизнис информатика

Spisok za polaganje na I kolokvium po predmetot Biznis Informatika po grupi

Spisok Biznis Informatika -I grupa Spisok -Biznis Informatika -II grupa

16.11.2020  08:30

Англиски јазик

ДА1 прв колоквиум

ДА1 прв колоквиум ное 2020-прелиминарни резултати

16.11.2020  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noe kon

16.11.2020  10:05

Монетарна економија

Втор поправен колоквиум Конечни резултати

16.11.2020  08:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv kolokvium

14.11.2020  08:30

Даночно и банкарско сметководство

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

14.11.2020  11:00

Инвестиционен менаџмент

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium

Маркетинг истражување

Prv kolokvium

Rezultati prv kolokvium marketing istrazuvanje

14.11.2020  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 1

14.11.2020  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_14_11_2020

14.11.2020  08:30

Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2020/2021

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

14.11.2020  17:20

Клауд компјутинг

Rezultati dopolnitelen ispiten rok

Rezultati dopolnitelen ispiten rok

13.11.2020  12:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏНМЕНТ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Електронски бизнис

Ноемвриски испитен рок 2020

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati

13.11.2020  11:00

Основи на економијата

Preliminarni rezultati_13_11_2020_d-r.T.Najdovska Konecni rezultati od ispit Osnovi na Ekonomija Prof.Natasha Trajkova Najdovska

13.11.2020  12:30

Претприемништво и мали бизниси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

Проектен менаџмент

Ноемвриски испитен рок 2020

PM napredno nivo/vtor ciklus stuii

12.11.2020  12:25

Деловна анализа

ispit

konecni

12.11.2020  12:30

Математика за економисти

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Менаџмент

Rezultati od ispit

Финансиска и актуарска математика

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Фискална ревизија

prel rezultati od ispit FR 12.11.2020

prel ispit FR 12.11.2020

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

Бренд менаџмент

Rezultati od ispit

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

Конечни резултати

11.11.2020  12:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Трговско право

TP zbirni noe

Вовед во бизнис

Конечни резултати кај проф. Ангелоска-Дичовска

rezultati_voved vo biznis_11_11_2020_nastavnik Olivera Kostoska

Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati vtor ciklus

Иновациски менаџмент

Конечни резултати

Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii

10.11.2020  12:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународен менаџмент

rezultati ispit

preliminarni Konecni rezultati od ispit

09.11.2020  15:50

Банкарски менаџмент

prel ispit BM 09.11.2020

prel ispit BM 09.11.2020

09.11.2020  12:30

Девизен систем и девизно работење

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Социологија

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

06.11.2020  10:15

Инвестиционен менаџмент

preliminarni noemvri 2020 konsultacii na meil

preliminarni noemvri 2020 konsultacii na meil Konecni rezultati od ispit

06.11.2020  12:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati

Меѓународно стопанско право

MSP zbirni noe

Сметководствен менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Статистика за економисти

Ноемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска испитна сесија

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 06_11_2020

Preliminarni rezultati E-Marketing Tret ciklus 06_11_2020

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати по оптимизација на бизнис процеси одржан на ден 06.11.2020 во 13:30 часот

Компјутерско програмирање

Конечни резултати по компјутерско програмирање одржан на ден 06.11.2020 во 13:30 часот

05.11.2020  12:30

Даночно и банкарско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

05.11.2020  12:00

Маркетинг менаџмент

rezultati

05.11.2020  12:30

Стратегиски менаџмент

Конечни резултати

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

04.11.2020  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Испит матрица

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

Конечни резултати

Деловна информатика

Ноемвриска испитна сесија

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување -ноемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска испитна сесија

04.11.2020  11:55

Маркетинг и иновации

Preliminarni rezultati

Интернет маркетинг

konecni rezultati

03.11.2020  12:30

Економетрија

Завршно оценување

Ревизија

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

Економија на труд

Завршно оценување

Право на електронска трговија

PET zbirni noe

02.11.2020  12:30

Англиски јазик

сесија ноември 2020

Прелиминарни од 02.11.2020 ДА1 прелиминарни вкупни ДА2 прелиминарни вкупни

Маркетинг истражување

Rezultati od Ispit

Меѓународен маркетинг

Rezultati od Ispit

02.11.2020  10:20

Теорија и политика на економски развој

preliminarni noemvri 2020 konsultacii na meil

preliminarni noemvri 2020 konsultacii na meil Konecni rezultati od ispit

02.11.2020  12:30

Маркетинг канали

Rezultati od Ispit

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.