Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


13.11.2019  08:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прв колоквиум

Е-бизнис информациски системи (прв колоквиум) - прелиминарни резултати

12.11.2019  12:30

Ревизија

Preliminarni Rezultati od Ispit

11.11.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_11_2019

11.11.2019  12:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit, prof. d-r Goce Menkinoski

11.11.2019  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

Известување

09.11.2019  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 1 - прв колоквиум ное. 2019

Прелиминарни

09.11.2019  11:00

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати - прв колоквиум

Прелиминарни

09.11.2019  08:30

Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус, 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

04.11.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

Испит

Прелиминарни резултати

01.11.2019  12:00

Лидерство и организациски промени

rezultati_vtor ciklus

ispit

24.09.2019  09:30

Банки и банкарски системи

BBS 24.09.2019

BBS 24.09.2019

24.09.2019  12:00

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_24_09_2019

24.09.2019  13:20

Интернет маркетинг

rezultati

23.09.2019  15:25

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати септември 2019

септември испит 2019 Колоквиум септември 2019

23.09.2019  11:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

23.09.2019  15:25

Меѓународна економија

Монетарна економија септември 2019 прелиминарни

монетарна испит септември 2019 Колоквиум септември 2019

20.09.2019  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol sept kon Msp ispi sept kon MSP zbirni sept.

20.09.2019  14:25

Однесување на потрошувачите

rezultati

20.09.2019  09:30

Основи на економијата

Preliminarni rezultati od ispit Prof. d-r. Saso Atanasoski Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski

Preliminarni_20_09_2019_d-r.Trajkova Konecni rezultati od ispit Prof.Natasha Trajkova Najdovska

Фискална ревизија

prel, ispit FR 20.09.2019

prel.FR 20.09.2019

19.09.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

2 Ciklus Studii

Preliminarni rezultati od ispit

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i kolokvium

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati septemvri

19.09.2019  12:00

Организациски менаџмент

II ciklus na Studii

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje Brend Menadzment Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje BREND MENADZMENT

18.09.2019  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MENADZMENT

18.09.2019  09:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati septemvri

18.09.2019  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

18.09.2019  12:20

Бизнис логистика

preliminarni

18.09.2019  10:00

Финансирање на проекти

Испит Втор колоквиум

18.09.2019  00:00

Меѓународен маркетинг

Втор колоквиум Прв колоквиум Континуирано оценување-конечни Испит Втор колоквиум Трет циклус

17.09.2019  09:00

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati septemvri

17.09.2019  09:40

Маркетинг менаџмент

preliminarni

17.09.2019  09:30

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

17.09.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od ispit

17.09.2019  12:45

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni konsultacii 2.09.vo 10 cas

preliminarni konsultacii 2.09.vo 10 cas

17.09.2019  12:40

Стратегиски менаџмент

konecni

17.09.2019  09:30

Електронско банкарство 1

Испитот не го положи ниту еден кандидат.

Испитот не го положи ниту еден кандидат

17.09.2019  09:00

Проектен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium

16.09.2019  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија

Е-Бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија Резултати - Септемвриска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

16.09.2019  12:00

Финансиско сметководство

Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_16_09_2019

13.09.2019  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni reazultati

preliminarni rezultati-ispit preliminarni rezultati-vtor kolokvium

13.09.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok

13.09.2019  11:00

Трошоци и цени

Ispit_13_09_2019_KONECNI

13.09.2019  09:30

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Економија на труд

Завршно оценување

13.09.2019  00:30

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

13.09.2019  12:35

Бизнис информатика

Бизнис информатика септември 2019

бизнис информатика септември 2019 испит

13.09.2019  12:05

Клауд компјутинг

Rezultati septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok

12.09.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kolokvium

12.09.2019  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit

12.09.2019  09:30

Трговско право

TP II kol sept. kon TP ispit sept. kon TP zbirni sept

12.09.2019  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

12.09.2019  09:30

Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii

12.09.2019  12:00

ERP системи

Прелиминарни резултати ERP Системи

11.09.2019  12:00

Експертски системи

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Портфолио менаџмент

rezultati ispit

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

10.09.2019  09:30

Банкарски менаџмент

prel. vtor popraven kolokv BM 10.09.2019

prel.BM vtor popraven kolokv 2019 preliminarni rez od ispit

10.09.2019  10:55

Деловна анализа

ispit

konecni

10.09.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MCR Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_10_09_2019_nastavnik_Olivera Kostoska

10.09.2019  11:30

Монетарна економија - напредно ниво

rezultati ispit

10.09.2019  09:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

06.09.2019  12:40

Инвестиционен менаџмент

konsultacii 20 09 2019 vo 10 i 30

septemvri 2019 preliminarni konsultacii 20 09 2019 vo 10 i 30

06.09.2019  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati septemvri

Статистика за економисти

Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум - практичен дел Прелиминарни резултати - евиденција на континуираната проверка и завршното оценување Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел

06.09.2019  18:15

Стратегиски менаџмент

tret ciklus rezultati

tret ciklus

06.09.2019  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

06.09.2019  12:00

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

05.09.2019  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

05.09.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati ispit MUD Konecni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje

05.09.2019  13:50

Меѓународен менаџмент

konecni

05.09.2019  11:35

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

04.09.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -FPI Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Е-бизнис менаџмент

rezultati tret ciklus

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati ispit

03.09.2019  09:30

Деловно комуницирање

Испит и втор колоквиум

Прелиминарни резултати - дополнителни поени и консултации 10 Септември 10 часот

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Sociologija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

03.09.2019  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.09.2019  09:30

Право на електронска трговија

PET II kol sept. kon PET zbirni sept. kon

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 10 Септември 10 часот

02.09.2019  09:30

Англиски јазик

септември 2019

Прелиминарни од 02.09.2019

02.09.2019  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski

02.09.2019  12:35

Теорија и политика на економски развој

preliminarni septemvri 2019

preliminarni septemvri 2019

02.09.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Известување

02.09.2019  12:00

Маркетинг канали

Rezultati od vtor kolokvium , Prof.d-r. Goce Menkinoski Rezultati od ispit , Prof,d-r Goce Menkinoski

02.09.2019  10:50

Маркетинг канали

preliminarni

02.07.2019  09:50

Интернет маркетинг

rezultati Internet Marketing

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.