Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.05.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni

23.05.2018  12:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni

22.05.2018  11:00

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium

22.05.2018  08:05

Меѓународен маркетинг

Прв колоквиум Втор колоквиум

21.05.2018  11:55

Однесување на потрошувачите

vtor kolokvium prv kolokvium

18.05.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium

18.05.2018  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje

17.05.2018  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati rezultati

17.05.2018  08:30

Статистика за економисти

Rezultati od prviot poraven i vtoriot kolokvium (pismen i prakticen del)

Rezultati - prv popraven -pismen del Rezultati - prv popraven - prakticen del Rezultati - Vtor pismen del Rezultati - vtor kolokvium - prakticen del

17.05.2018  11:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni preliminarni

17.05.2018  08:30

Трговско право

TP I kol maj kon TP II kol maj kon

16.05.2018  11:00

Економетрија

Прелиминарни резултати втор и прв поправен колоквиум

Прелиминарни резултати Прелиминарни резултати

16.05.2018  08:30

Меѓународен бизнис

MB preliminarni rezultati prv i vtor kolokvium i dopolnitelni poeni preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok

16.05.2018  11:00

Проектен менаџмент

vtor kolokvium prv popraven kolok kontinuirano ocenuvanje PM

16.05.2018  12:20

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-prv popraven kolokvium Preliminarni rezultati-vtor kolkvium

15.05.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati prv pop. kolokvium

Меѓународни финансии

rezultati od prv, prv popraven, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati odvtor olok preliminarni rez prv popraven kolok

15.05.2018  14:20

WEB дизајн

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-vtor prakticen Preliminarni rezultati-prv prakticen Preliminarni rezultati-vtor teoretski

15.05.2018  11:00

Економија на труд

Прелиминарни резултати втор и прв поправен колоквиум

Прелиминарни резултати Прелиминарни резултати

14.05.2018  14:15

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje

14.05.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium

14.05.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Втор и прв поправен колоквиум по оптимизација на бизнис процеси

Резултати од континуираното оценување по оптмизација на бизнис процеси до 14.04.2018 година

12.05.2018  08:30

Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarna matrica so dopolnitelni poeni (korekcija)

12.05.2018  11:00

Право на електронска трговија

PET I kol maj kon

12.05.2018  11:25

Маркетинг и иновации

vtor kolokvium

11.05.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од колоквиуми мај 2018

Прелиминарни од Деловен англиски 2 колоквиуми мај 2018

Математика за економисти

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarna matrica so dopolnitelni poeni

11.05.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarna matrica so dopolnitelni poeni

11.05.2018  12:00

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati prv popraven kolokvium

11.05.2018  08:30

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот колоквиум по ДФЈ 2

11.05.2018  11:00

Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni prv preliminarni vtor

30.04.2018  14:05

Маркетинг канали

prv kolokvium

prv kolokvium konecni

29.04.2018  11:55

Фискална ревизија

knecni vtor poprav.kolokv F.R. 29.03.2018

konecni vtor popraven kolokv F.R.29.03.2018

29.04.2018  11:00

Фискална ревизија

konecni ispit F.R.29.03.2018

konecni ispit f.r. 29.03.2018

20.04.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklus

preliminarni rezultati ispit

20.04.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Investicisko bankarstvo II ciklus

preliminarni rezultati ispit

17.04.2018  12:55

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквум девизен март 2018

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА - ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати прв колоквиум монетарна март 2018

16.04.2018  10:25

Методологија на научно истажување

rezultati od tret ciklus studii

13.04.2018  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati

12.04.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 12_04_2018

10.04.2018  12:45

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

10.04.2018  12:55

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

10.04.2018  12:50

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

10.04.2018  12:10

Бизнис информатика

Резултати Бизнис инворматика март 2018

Резултати од испит Март-Април 2018 Бизнис информатика Втор колоквум Бизнис информатика март 2018

05.04.2018  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

05.04.2018  13:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

05.04.2018  11:30

Економска глобализација

rezultati ispit

05.04.2018  12:10

WEB дизајн

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispiten rok

05.04.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati ispit

05.04.2018  12:10

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok

04.04.2018  13:30

Деловна логистика

preliminarni rezultati od ispit

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 04_04_2018

04.04.2018  15:30

Менаџмент

rezultati

04.04.2018  13:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

04.04.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati ispit

03.04.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati ispit

Економетрија

Завршно оценување, априлска сесија

03.04.2018  10:20

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit

03.04.2018  13:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

03.04.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati kontinuirano konecni rezultati ispit

03.04.2018  13:30

Економија на труд

Завршно оценување, априлска сесија

02.04.2018  13:30

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати Априлска сесија

Бизнис планирање

konecni rezultati

02.04.2018  10:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

konecni

02.04.2018  17:55

Однесување на потрошувачите

rezultati

02.04.2018  11:30

Социологија

konecni rezultati ispit

02.04.2018  10:10

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni prv kolokvium konecni

02.04.2018  13:30

Теорија на одлучување

Резултати испит

02.04.2018  14:10

Управување со обртни средства

razultati vtor ciklus

02.04.2018  18:05

Маркетинг информациски системи

rezultati

31.03.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv kolokvium

31.03.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium

31.03.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od prv kolok

31.03.2018  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_31_03_2018

31.03.2018  08:30

Бренд менаџмент

Prv kolokvium Brend Menadzment

Preliminarni rezultati prv kolokvium

30.03.2018  13:30

Електронски бизнис

Preliminarni rezultati

30.03.2018  09:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 30_03_2018

30.03.2018  09:45

Меѓународен маркетинг

prv kolokvium

30.03.2018  13:30

Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit

30.03.2018  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

prv kolokvium konecni

30.03.2018  13:30

Основи на економијата

Ispit_30_03_2018_KONECNI_d-r.Trajkova

preliminarni rezultati ispit

30.03.2018  09:40

Претприемништво и мали бизниси

ispit april 2018 preliminarni konsultacii sreda 11 04 vo 11 casot

april 2018

30.03.2018  11:00

Социологија

prv kolokvium konecni

30.03.2018  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум - писмен и практичен дел

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел

30.03.2018  13:30

Електронско банкарство 1

Прелиминарна матрица

30.03.2018  09:00

Проектен менаџмент

rezultati proekten menazment ispit

29.03.2018  11:30

Економетрија

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  17:00

Маркетинг менаџмент

rezultati od prv kolokvium

29.03.2018  12:20

Математика за економисти

rezultati

29.03.2018  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи

Е-бизнис информациски системи, втор поправен колоквиум Е-бизнис информациски системи, априлска вонредна сесија

29.03.2018  12:20

Финансиска и актуарска математика

rezultati

29.03.2018  08:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_29_03_2018_nastavnik_Olivera Kostoska

29.03.2018  10:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  11:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati megunaroden biznis-II ciklus

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.