Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.11.2017  13:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati

27.11.2017  12:10

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА ПО БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

20.11.2017  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

preliminarni rezultati

17.11.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati prv kolokvium

17.11.2017  12:15

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ БИЗИС ИНФОРМАТИКА ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати од ПРВ КОЛОКВИУМ ноември 2017 Бизнис информатика

14.11.2017  12:50

Однесување на потрошувачите

rezultati

14.11.2017  11:00

Основи на економијата

Prv Kolokvium_konecni_dr Trajkova

14.11.2017  13:10

Маркетинг информациски системи

rezultati

14.11.2017  13:05

Интернет маркетинг

konecni rezultati

14.11.2017  13:30

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум

14.11.2017  12:40

Меѓународен маркетинг

II поправен колоквиум Конечни резултати

13.11.2017  12:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit

13.11.2017  13:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

13.11.2017  11:10

WEB дизајн

Rezultati noemvriski ispiten rok

Rezultati noemvriski ispiten rok Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-teoretski del

13.11.2017  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok

12.11.2017  22:10

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium

11.11.2017  08:30

Маркетинг

konecni rezultati prv kolokvium

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati prv kolokvium

Основи на економијата

preliminarni rezultati prv kolokvium

11.11.2017  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_I kolokvium_d-r. Trajkova

Деловна информатика

Прв колоквиум - Прелиминарни резултати

Rezultati - prv kolokvium

Управување со промени

Колоквиум

Конечни прв колоквиум

10.11.2017  11:00

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium

10.11.2017  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noe. kon.

10.11.2017  09:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv kolok

10.11.2017  11:00

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati prv kolokvium

10.11.2017  13:30

Финансиско сметководство

kontinuirano ocenuvanje konecni ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_10_11_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska

10.11.2017  13:10

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv kolok

10.11.2017  13:30

Оптимизација на бизнис процеси

Оптимизација на бизнис процеси

09.11.2017  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

09.11.2017  21:55

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment- napredno nivo

09.11.2017  09:10

Меѓународна економија

preliminarni rezultati prv kolok

09.11.2017  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispi noe. kon. MSP zbirni noe

Менаџмент

preliminarni rezultati od ispit

09.11.2017  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати прв колоквиум

Теорија на одлучување

Конечни резултати прв колоквиум

09.11.2017  13:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

09.11.2017  08:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati prv kolokvium

09.11.2017  11:40

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

09.11.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati - I kolokvium

08.11.2017  13:30

Економетрија

Завршно оценување, ноември 2017

08.11.2017  08:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

08.11.2017  11:05

Менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati od prv kolokvium

08.11.2017  08:30

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи- прв колоквиум

E-biznis informaciski sistemi - prv kolokvium

08.11.2017  13:30

Сметководствен менаџмент

konecni vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit

08.11.2017  12:05

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium

08.11.2017  11:00

Фискална ревизија

konecni rezultati prv kolokvium

Електронско банкарство 1

Колоквиум

Конечни прв колоквиум

Ревизија

preliminarni rezultati prv kolokvium

08.11.2017  13:30

Економија на труд

Завршно оценување, ноември 2017

08.11.2017  12:50

Финансирање на проекти

Rezultati od I kolokvium

07.11.2017  11:00

Деловна анализа

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  13:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарна матрица

Бизнис планирање

konecni rezultati

07.11.2017  14:10

Електронски бизнис

prv kolokvium

preliminarni rezultati prv kolok

07.11.2017  11:00

Меѓународни односи

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  08:30

Сметководство

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  13:30

Социологија

kontinuirano ocenuvanje konecni

07.11.2017  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

07.11.2017  13:30

Теорија на одлучување

Ноемвриска сесија конечни резултати

07.11.2017  09:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus studii

07.11.2017  08:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

06.11.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

06.11.2017  13:20

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

06.11.2017  12:05

Макроекономска анализа и политика

prv kolokvium

prv kolokvium

06.11.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

06.11.2017  13:30

Меѓународни односи

ispit noemvriska sesija

Основи на економијата

ispit noemvriska sesija

06.11.2017  01:30

Основи на економијата

Ispit_06_11_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

06.11.2017  11:20

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo noemvri 2017

pretpriemnistvo noemvri 2017

06.11.2017  13:30

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица

06.11.2017  13:25

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

06.11.2017  08:30

Интернет технологии

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика

04.11.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - прв колоквиум

Прелиминарни од прв колоквиум од 04.11.2017

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

04.11.2017  11:00

Деловно комуницирање

Прв колоквиум

Прелиминарни прв колоквиум

04.11.2017  12:55

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati

04.11.2017  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 1

04.11.2017  11:00

Бази на податоци

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

03.11.2017  13:30

Математика за економисти

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit

Финансиска и актуарска математика

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium

Фискална ревизија

konecni rezultati ispit

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_03_11_2017

02.11.2017  13:30

Меѓународен бизнис

rezultati od ispit

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

ispit pazar na kapital II ciklus

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

01.11.2017  13:30

Маркетинг

konecni rezultati ispit

Маркетинг на услужни дејности

ispit noemvriska sesija konecni rezultati

01.11.2017  12:10

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni

31.10.2017  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati

Менаџмент на човечки ресурси

ispit noemvriska sesija

31.10.2017  09:50

Монетарна економија

preliminarni rezultati

30.10.2017  13:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati

30.10.2017  18:10

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.