Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


12.05.2021  12:30

Трговско право

TP ispit april prel

11.05.2021  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit

07.05.2021  12:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispit april kon

Статистика за економисти

Априлска вонредна сесија - Прелиминарни резултати

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - априлска вонредна испитна сесија

ERP системи

Априлска вонредна сесија

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - априлска вонредна испитна сесија

06.05.2021  12:30

Бизнис планирање

preliminarni rezultati

Сметководство

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ISPIT

06.05.2021  22:55

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni

06.05.2021  12:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

05.05.2021  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati

05.05.2021  22:55

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni

05.05.2021  12:30

Управување со промени

Резултати испит и втор колоквиум

16.04.2021  19:15

Деловна анализа

ispit

konecni

16.04.2021  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати Прв колоквиум

13.04.2021  11:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Резултати од испит

08.04.2021  12:00

Клауд компјутинг

Rezultati prv kolokvium

Rezultati prv kolokvium

08.04.2021  13:05

Интернет маркетинг

rezultati

06.04.2021  12:30

Економетрија

Завршно оценување

06.04.2021  14:45

WEB дизајн

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium Rezultati Prv kolokvium

06.04.2021  12:30

Ревизија

Rezultati od ispit

Економија на труд

Завршно оценување

05.04.2021  12:30

Англиски јазик

сесија април 2021

Деловен англиски јазик - прелиминарни резултати од 05.04.2021

Деловно комуницирање

Испит

Маркетинг истражување

Испит

Rezultati od Ispit

Меѓународен маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

05.04.2021  00:00

Монетарна економија

Прв колоквиум

02.04.2021  08:30

Социологија

rezultati prv kolok.

02.04.2021  18:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni

02.04.2021  08:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od prv kolokvium

02.04.2021  11:00

Проектен менаџмент

Прв колоквиум 02.04.2021

02.04.2021  08:30

Маркетинг канали

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

01.04.2021  11:00

Банкарски менаџмент

prelimiarni prv kolokivium BM 01.04.2021

preliminarni prv kolokvium BM 01.04.2021

01.04.2021  08:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od prv kolokvium

01.04.2021  11:00

Меѓународен маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

31.03.2021  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

31.03.2021  11:00

Финансиски менаџмент

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

31.03.2021  08:30

Бренд менаџмент

Прв колоквиум

Резултати од првиот колоквиум

30.03.2021  11:00

Економетрија

Прв колоквиум

Конечни резултати

30.03.2021  08:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati prv kolokvium

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

30.03.2021  11:00

Сметководствен менаџмент

конечни резултети - прв колоквиум

конечни резултати

Економија на труд

Прв колоквиум

Конечни резултати

29.03.2021  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум

Прелиминарни резултати (прв колоквиум - писмен дел) Прелиминарни резултати (прв колоквиум - практичен дел)

29.03.2021  11:00

Финансиска теорија и политика

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska

konecni rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_29_03_2021_nastavnik_Olivera Kostoska

29.03.2021  08:30

Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati

27.03.2021  08:30

Англиски јазик

ДА2 - прелиминарни резултати прв колоквиум март 2021

Менаџмент на човечки ресурси

Прв колоквиум

Резултати прв колоквиум

27.03.2021  11:00

Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od I kolokvium

04.03.2021  10:15

Меѓународен маркетинг

Резултати од трет циклус

22.02.2021  09:30

Банкарски менаџмент

vtor ciklus studii

preliminarni rezultati

18.02.2021  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Preliminarni rezultati od ispit Konecni Rezultati od Ispit

17.02.2021  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

17.02.2021  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od Ispit

Организациски менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od Ispit

16.02.2021  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus studii_16_02_2021

15.02.2021  09:00

Англиски јазик

Конечни сесија февруари 2021

Конечни Деловен англиски 1 фев 2021 Конечни Деловен англиски 2 фев 2021

15.02.2021  11:30

Лидерство и организациски промени

rezultati od ispit - vtor ciklus studii

14.02.2021  11:50

Маркетинг менаџмент

rezultati

14.02.2021  11:55

Интернет маркетинг

rezultati

13.02.2021  20:45

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ И КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ

12.02.2021  09:30

Вовед во економската глобализација

Rezultati od ispit

12.02.2021  12:55

Деловна анализа

ispit

konecni

12.02.2021  09:30

Електронски бизнис

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (15.02.2021 г.) во 10:00 ч. Конечни резултати

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium

12.02.2021  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит

Матрица испит

Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati

12.02.2021  11:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

12.02.2021  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

12.02.2021  09:30

Проектен менаџмент

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (15.02.2021 г.) во 10:00 ч.

12.02.2021  11:30

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus konecni rezultati

Портфолио менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

12.02.2021  09:30

Трошоци и цени

Trosoci i ceni_preliminarni rezultati_12_02_2021 Konecni rezultati od II popraven kol Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica Trosoci i ceni - Fevruarska sesija 2021

12.02.2021  11:30

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

rezultati od ispit - tret ciklus studii

11.02.2021  09:30

Математика за економисти

Konecna matrica

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - Евиденција ма континуирана проверка и резултати од завршното оценување- Февруарска испитна сесија

Прелиминарни Резултати - Евиденција на континуирано оценување - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (февруарска испитна сесија)

Финансиска и актуарска математика

Konecna matrica

11.02.2021  11:30

Фискална ревизија

prel. FR ispit 11.02.2021

prel.FR ispit 11.02.2021

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_11_02_2021 konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_11_02_2021

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

11.02.2021  09:30

Бренд менаџмент

Rezultati od ispit Zbirni rezultati od Ispit

ERP системи

Fevruarska ispitna sesija

Прелиминарна листа - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (февруарска испитна сесија) Резултати- Втор поправен колоквиум

10.02.2021  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati

10.02.2021  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MSS Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS Fevruarska sesija 2021

10.02.2021  09:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni

10.02.2021  11:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati

10.02.2021  09:10

Е-бизнис менаџмент

rezultati vtor ciklus

10.02.2021  11:30

Семинар: Деловно комуницирање

Резултати испит

Резултати испит

10.02.2021  09:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

10.02.2021  11:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица

10.02.2021  09:30

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит

10.02.2021  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii

09.02.2021  11:30

Инвестиционен менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 09_02_2021

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати

Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.