Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


16.05.2019  09:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

07.05.2019  09:15

Меѓународен маркетинг

Прв колоквиум Резултати од испит Трет циклус

04.05.2019  14:05

Стратегиски менаџмент

preliminarni

30.04.2019  09:50

Интернет маркетинг

konecni rezultati

24.04.2019  13:05

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

24.04.2019  13:00

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

23.04.2019  13:00

Меѓународно стопанско право

MSP II kol april kon MSP ispit april kon MSP zbirni april

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati -kontinuirano ocenuvanje

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

Организациски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni

preliminarni

22.04.2019  13:00

Електронски бизнис

preliminarni rezultati konecni rezultati

22.04.2019  18:15

Маркетинг менаџмент

rezultati

22.04.2019  13:00

Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit

Основи на економијата

Ispit_22_04_2019_KONECNI_d-r.Trajkova

Konecni rezultati, prof.d-r. Saso Atanasoski

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni mart 2019 konsultacii 6 05 vo 9 i 30 casot

preliminarni mart 2019 konsultacii 6 05 vo 9 i 30 casot

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

19.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo aprilska sesija

B.M.napredno nivo aprilska sesija

19.04.2019  12:15

Девизен систем и девизно работење

Прв колоквиум Девизен систем и Девизно работење

Прв Колоквиум Девизен систем и Девизно работење април 2019

19.04.2019  13:00

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ДЕВИЗЕН АПРИЛ 2019

Прелиминарни девизен април 2019

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Априлска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи) Априлска сесија - Резултати

19.04.2019  12:10

Монетарна економија

Прв Колоквиум Монетарна економија 2019

Прв колоквиум Монетарна економија април 2019

19.04.2019  12:00

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Прелиминарни резултати ИСПИТ Монетарна економија април 2019

19.04.2019  13:00

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

19.04.2019  11:00

Фискална ревизија

Fiskalna revizija 19.04.2019 ispit

konecni FR ispit

19.04.2019  13:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_19_04_2019

19.04.2019  12:10

Бизнис информатика

Испит Бизнис информатика април 2019

Испит Бизнис информатика април 2019

18.04.2019  11:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

18.04.2019  13:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Трговско право

TP ispit april kon TP zbirni april

17.04.2019  13:00

Маркетинг истражување

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

17.04.2019  13:05

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni ispit

17.04.2019  13:00

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати

16.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment 16.04.2019 ispit

konecni BM ispit

16.04.2019  11:25

Деловна анализа

ispit

konecni

konecni

16.04.2019  10:40

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

16.04.2019  13:00

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

16.04.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_16_04_2019

16.04.2019  13:00

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

16.04.2019  13:15

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispite rok

15.04.2019  10:45

Инвестиционен менаџмент

konecni mart 2019

15.04.2019  11:00

Меѓународни финансии

rezultati od ispit konecni rezultati

15.04.2019  13:00

Статистика за економисти

Априлска вонредна сесија

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија Прелиминарни резултати (статистика за економисти и менаџери) - априлска испитна сесија Априлска испитна сесија- резултати Априлска испитна сесија (СЕМ) - резултати

15.04.2019  12:55

Стратегиски менаџмент

rezultati tret ciklus

konecni tret ciklus

15.04.2019  18:50

Маркетинг и иновации

rezultati

12.04.2019  13:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

12.04.2019  08:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

11.04.2019  11:30

Право на Европска унија

PEU II ciklus april-

11.04.2019  13:00

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

11.04.2019  11:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Резултати трет циклус

10.04.2019  13:00

Деловно комуницирање

Испит

Деловно прелиминарни

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

10.04.2019  11:00

WEB дизајн

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium-Prakticen del Rezultati Prv kolokvium-Teoretski del

10.04.2019  13:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit

Право на електронска трговија

PET ispit april kon PET zbirni april

10.04.2019  13:10

Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium

09.04.2019  13:00

Англиски јазик

Прелиминарни сесија Април 2019

сесија Април 2019

09.04.2019  12:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

preliminarni

09.04.2019  13:00

Економетрија

Завршно оценување

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 09_04_2019

09.04.2019  13:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski

09.04.2019  11:50

Теорија и политика на економски развој

preliminarni mart 2019

preliminarni mart 2019

09.04.2019  13:00

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик

09.04.2019  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit

09.04.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

09.04.2019  13:00

Маркетинг канали

konecni ispit

Известување

08.04.2019  23:05

Однесување на потрошувачите

rezultati

06.04.2019  10:40

Маркетинг канали

konecni kolokvium

06.04.2019  08:30

Маркетинг канали

Rezultati od prv kolokvium , Prof, d-r Goce Menkinoski

Глобални снабдувачки синџири

Известување

05.04.2019  08:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Социологија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Стратегиски менаџмент

konecni

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultat od prv kolokvium

05.04.2019  11:00

Проектен менаџмент

prv kolokvium

05.04.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

04.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

BM prv kolokv 04.04.2019 konecni

konecni I kolokv BM

04.04.2019  08:30

Меѓународен бизнис

rezultati od prv kolok.

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

04.04.2019  13:00

Економија на труд

Прв колоквиум

Конечни резултати

04.04.2019  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Колоквиум - оптимизација на бизнис процеси

Резултати од колоквиумот по оптимизација на бизнис процеси

03.04.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni reultati od prv kolokvium

Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od prv kolokvium

03.04.2019  11:00

Финансиски менаџмент

prv kolokvium

Финансиски пазари и институции

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.