Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


09.11.2018  13:00

Маркетинг истражување

rez tret ciklus


09.11.2018  12:25

Инвестиционен менаџмент

noemvriska preliminarni

preliminarni noemvri 2018 konsultacii 21 11 vo 12 i 30 casot


09.11.2018  12:15

Менаџмент на мали и средни бизниси

rezultati konecni


09.11.2018  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit


09.11.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


08.11.2018  13:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - испит

konecni rezultati


Сметководство

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Теорија на трошоци и цени

.


Финансиски пазари и институции

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


07.11.2018  13:30

Маркетинг менаџмент

Rezultati od ispit


Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati vtor ciklus


Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

konecni


Управување со промени

Испит

Испит


06.11.2018  13:30

Ревизија

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


06.11.2018  12:50

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska noemvri 2018 kosultacii 16 11 vo 10 casot

kosultacii 16 11 vo 10 casot


05.11.2018  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија ноември

Прелиминарни од 05.11.2018г.


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit i vtor kolokvium


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик

Резултати по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1


Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni


05.11.2018  12:45

Теорија и политика на економски развој

rez noemvri 2018

konsultacii petok 16 11 2018 vo 10 casot


05.11.2018  11:30

Меѓународни финансии

tret ciklus studii


31.10.2018  11:30

Организациска култура и деловна етика

rezultati ispit


29.10.2018  11:00

Управување со обртни средства

konecni rezultati


24.10.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati vtor ciklus Konecni rezultati od ispit


01.10.2018  10:30

Менаџмент

rezultati vtor ciklus


28.09.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_28_09_2018


25.09.2018  11:30

Монетарна економија

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus


| 1 | 2 | 3 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.