Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


14.05.2017  14:15

Маркетинг и иновации

prv popraven vtor kolokvium


13.05.2017  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium


Социологија

konecni rezultati I popraven kolokvium konecni rezultati II kolokvium


13.05.2017  08:30

Статистика за економисти

Kolokvium- vtor i prv popraven

Prv popraven - pismen del prv popraven - prakticen del Vtor - pismen del Vtor - prakticen


12.05.2017  11:00

Меѓународен бизнис

konecni rezultati I popraven kolokvium konecni rezultati II kolokvium


Меѓународен маркетинг

konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium


Меѓународни финансии

matrica so dopolnitelni poeni konecni rezultati I popraven kolokvium konecni rezultati II kolokvium


Проектен менаџмент

matrica so dopol.poeni prel. prv popraven prel. vtor kol.


12.05.2017  10:10

Економија на труд

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


12.05.2017  10:05

Економетрија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


12.05.2017  08:30

Финансиски пазари и институции

konecni prv popraven konecni vtor kolokvium


11.05.2017  15:00

Монетарна економија

matrica so dopolnitelni poeni konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium


11.05.2017  14:50

Маркетинг менаџмент

prv popraven vtor kolokvium


11.05.2017  11:00

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I kolokvium


Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni


konecni rezultati II kolokvium


11.05.2017  08:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_11_05_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_11_05_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_prv_vtor kolokvium_dopolnitelni poeni_akademska_2016_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska


10.05.2017  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv popraven konecni rezultati vtor kolokvium


Финансиски менаџмент

konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium preliminarna matrica


10.05.2017  08:30

Вовед во економската глобализација

prel. prv popraven prel. vtor kol.


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

vtor kolokvium prv kolokvium


09.05.2017  14:00

Математика за економисти

rezultati prv popraven i vtor kolokvium

konsultacii na 25 maj vo 10 casot konsultacii na 25 maj vo 10 casot


Финансиска и актуарска математика

rezultati prv popraven i vtor kolokvium

konsultacii na 25 maj vo 11 casot konsultacii na 25 maj vo 11 casot


08.05.2017  18:20

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni


08.05.2017  11:00

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни резултати претприемништво и мали бизниси

прелиминарни 8 мај консултации 18 05 2017 во 9 часот konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_08_05_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_08_05_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2016_2017


08.05.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 - колоквиум Мај 2017

Прелиминарни од колоквиум Мај 2017


Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2


Меѓународни бизнис финансии

Ispit_MBF


07.05.2017  17:15

Економетрија

poeni od dopolnitelni aktivnosti

poeni od dopolnitelni aktivnosti


Економија на труд

poeni od dopolnitelni aktivnosti

poeni od dopolnitelni aktivnosti


24.04.2017  09:30

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit


| 1 | 2 | 3 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.