Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


28.12.2017  11:00

Инвестиционен менаџмент

vtor kolokvium preliminarni rezultati prel. rez. prv popraven kolokvium


Теорија на трошоци и цени

vtor kolokvium preliminarni rezultati


Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok


Компјутерско програмирање

Втор колоквиум

Резултати од вториот колоквиум по компјутерско програмирање


28.12.2017  08:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok


27.12.2017  11:00

Бизнис планирање

prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Прелиминарни резултати втор колоквиум


Теорија на одлучување

Прелиминарни резултати втор колоквиум


Прелиминарни резултати прв поправен колоквиум


27.12.2017  08:30

Финансиско сметководство

prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium konecni


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


26.12.2017  13:05

Бизнис информатика

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ

ВТОР КОЛОКВИУМ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ


26.12.2017  12:10

Теорија и политика на економски развој

vtor i prv popraven kolokvium 26 12 2017 konsultacii 28 12 vo 10 casot

prv popraven vtor kolokvium matrica


26.12.2017  11:00

Фискална ревизија

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium konecni


Електронско банкарство 1

Колоквиуми

Прелиминарни пред Јануарска сесија


Ревизија

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium prelinimarni kontinuirano ocenuvanje konecni od kolokviumite


26.12.2017  08:30

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (Prv popraven i vtor kolokvium)

E-biznis informaciski sistemi - prv popraven kolokvium E-biznis informaciski sistemi - vtor kolokvium


25.12.2017  11:40

Меѓународни односи

vtor kolokvium preliminarni rezultati prv popraven preliminarni


25.12.2017  11:00

Деловна анализа

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni


Менаџмент

Kolokviumska nedela

Web rez vtor kolokvium - preliminarni web rez prv popraven kolokvium - preliminarni prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati


25.12.2017  08:30

Сметководство

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni


Иновациски менаџмент

prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati


23.12.2017  11:45

Макроекономска анализа и политика

vtor i prv popraven kolokvium 23 12

konsultacii 28 12 2017 vo 10 casot. vtor kolokvium konsultacii 28 12 2017 vo 10 casot.


23.12.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni kontinuirano ocenuvanje konecni od kolokviumite


Практикум за менаџерско сметководство

vtor kolokvium preliminarni rezultati


23.12.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni


Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


22.12.2017  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиуми

Прелиминарни пред Јануарска сесија


Маркетинг истражување

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok


Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


22.12.2017  08:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati\ konecni rezultati


Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум


21.12.2017  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од колоквиуми 21.12.2017

Прелиминарни прв поправен колоквиум 21.12.2017 Прелиминарни втор колоквиум 21.12.2017


30.11.2017  13:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati


27.11.2017  12:10

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА ПО БИЗНИС ИНФОРМАТИКА


20.11.2017  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

preliminarni rezultati


17.11.2017  13:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

конечни резултати
konecni rezultati


17.11.2017  12:15

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ БИЗИС ИНФОРМАТИКА ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати од ПРВ КОЛОКВИУМ ноември 2017 Бизнис информатика


17.11.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati prv kolokvium


14.11.2017  13:10

Маркетинг информациски системи

rezultati


14.11.2017  13:05

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.11.2017  12:50

Однесување на потрошувачите

rezultati


14.11.2017  11:00

Основи на економијата

Prv Kolokvium_konecni_dr Trajkova


13.11.2017  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok


13.11.2017  13:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


13.11.2017  12:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit


13.11.2017  11:10

WEB дизајн

Rezultati noemvriski ispiten rok

Rezultati noemvriski ispiten rok Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-teoretski del


12.11.2017  22:10

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium


11.11.2017  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_I kolokvium_d-r. Trajkova


Деловна информатика

Прв колоквиум - Прелиминарни резултати

Rezultati - prv kolokvium


Управување со промени

Колоквиум

Конечни прв колоквиум


11.11.2017  08:30

Маркетинг

konecni rezultati prv kolokvium


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati prv kolokvium


Основи на економијата

preliminarni rezultati prv kolokvium


10.11.2017  13:30

Финансиско сметководство

kontinuirano ocenuvanje konecni ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_10_11_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska


Оптимизација на бизнис процеси

Оптимизација на бизнис процеси


10.11.2017  13:10

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv kolok


10.11.2017  11:00

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati prv kolokvium


10.11.2017  09:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv kolok


09.11.2017  21:55

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment- napredno nivo


09.11.2017  13:30

Менаџмент

preliminarni rezultati od ispit


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


09.11.2017  11:40

Бизнис логистика

preliminarni rezultati


09.11.2017  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati


Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати прв колоквиум


Теорија на одлучување

Конечни резултати прв колоквиум


09.11.2017  09:10

Меѓународна економија

preliminarni rezultati prv kolok


09.11.2017  08:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati prv kolokvium


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati - I kolokvium


08.11.2017  13:30

Економетрија

Завршно оценување, ноември 2017


Сметководствен менаџмент

konecni vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit


Економија на труд

Завршно оценување, ноември 2017


08.11.2017  12:05

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium


08.11.2017  11:05

Менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati od prv kolokvium


08.11.2017  11:00

Фискална ревизија

konecni rezultati prv kolokvium


Електронско банкарство 1

Колоквиум

Конечни прв колоквиум


Ревизија

preliminarni rezultati prv kolokvium


08.11.2017  08:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи- прв колоквиум

E-biznis informaciski sistemi - prv kolokvium


07.11.2017  14:10

Електронски бизнис

prv kolokvium

preliminarni rezultati prv kolok


07.11.2017  13:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарна матрица


Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

kontinuirano ocenuvanje konecni


Теорија на одлучување

Ноемвриска сесија конечни резултати


07.11.2017  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati


07.11.2017  11:00

Деловна анализа

konecni rezultati prv kolokvium


Меѓународни односи

konecni rezultati prv kolokvium


07.11.2017  09:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus studii


07.11.2017  08:30

Сметководство

konecni rezultati prv kolokvium


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


06.11.2017  13:30

Меѓународни односи

ispit noemvriska sesija


Основи на економијата

ispit noemvriska sesija


Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица


06.11.2017  13:25

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


06.11.2017  13:20

Електронски бизнис

preliminarni rezultati


06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.