Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


29.03.2018  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od prv kolok


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_29_03_2018_nastavnik_Olivera Kostoska


28.03.2018  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


28.03.2018  11:20

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit


WEB дизајн

Prv kolokvium

Prv kolokvium Prakticen del Prv kolokvium teoretski del


28.03.2018  11:00

Економија на труд

Прв колоквиум

preliminarni rezultati od prv kolok


Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Prv kolokvium


28.03.2018  08:40

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od prv kolok


28.03.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati prv kolokvium


27.03.2018  19:40

Маркетинг и иновации

prv kolokvium


27.03.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok


27.03.2018  13:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni ispit


27.03.2018  13:20

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit


27.03.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв колоквиум оптимизација на бизнис процеси

Резултати од првиот колоквиум по оптимизација на бизнис процеси


27.03.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv kolokvium


26.03.2018  14:25

Банкарски менаџмент

konecni prv kolokv.B.M.26.03.2018

konecni prv kolokv.BM 26.03.2018


26.03.2018  13:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


26.03.2018  12:55

Деловна анализа

ispit i vtor popraven kolokvium

konecni


26.03.2018  12:40

Банкарски менаџмент

konecni ispit b.m. 26.03.2018

konecni ispit BM 26.03.2018


26.03.2018  10:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


26.03.2018  08:30

Математика за економисти

prv kolokvium preliminarni


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati prv kolokvium


24.03.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati prv kolokvium


24.03.2018  10:40

Маркетинг канали

rezultati od prv kolokvium


24.03.2018  10:00

Глобални снабдувачки синџири

konecni


24.03.2018  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 - прв колоквиум

прелиминарни


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 2


23.03.2018  13:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati


Статистика за економисти

Aprilska vonredna ispitna sesija - Preliminarni rezultati

aprilska vonredna ispitna sesija - rezultati


23.03.2018  08:50

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit


23.03.2018  08:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rezultati


22.03.2018  13:30

Сметководство

konecni rezultati ispit


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


Финансиски пазари и институции

konecni rezultati ispit


22.03.2018  13:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati od vtor ciklus studii


22.03.2018  09:40

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


21.03.2018  13:30

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Управување со промени

Прелиминарни резултати Априлска сесија


20.03.2018  13:30

Ревизија

preliminarni rezultati


19.03.2018  13:30

Англиски јазик

сесија Март 2018

Прелиминарни од 19.03.2018


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик. Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


Маркетинг канали

preliminarni

konecni rezultati


19.03.2018  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


19.03.2018  11:10

Теорија и политика на економски развој

mart 2018 ispit

april 2018 konecni


19.03.2018  08:35

Маркетинг канали

rezultati od ispit rezultati od ispit


19.03.2018  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit


09.03.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

ispit preliminarni


Ревизија - напредно ниво

ispit vtor ciklus


02.03.2018  15:55

Е-бизнис менаџмент

rezultati


02.03.2018  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni rezultati

rezultati Megjunaroden biznis vtor ciklus


01.03.2018  13:10

Портфолио менаџмент

rezultati


26.02.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_26_02_2018_vtor ciklus


23.02.2018  15:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rez vtor ciklus studii


23.02.2018  13:10

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


22.02.2018  13:20

Менаџмент - II циклус на студии

rezultati


22.02.2018  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

Известување


20.02.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklis

konecni rezultati ispit


16.02.2018  14:55

Основи на економијата

tret ciklus studii

rezultati od tret ciklus Ekonomija


16.02.2018  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

ispit II ciklus


15.02.2018  15:35

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus studii

rez vtor ciklus studii


13.02.2018  09:40

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати


Теорија на одлучување

Конечни резултати


12.02.2018  13:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


12.02.2018  13:00

Маркетинг информациски системи

rezultati


12.02.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati


Интернет маркетинг

kolokvium konecni rezultati


10.02.2018  14:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


10.02.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok konecni rezultati


10.02.2018  13:00

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok rezultati


09.02.2018  14:10

Организациски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit


09.02.2018  14:05

Менаџмент

preliminarni rezultati vtor popraven kolok rezultati


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok konecni rezultati


09.02.2018  13:25

Монетарна економија

Preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium monetarna ekonomija

preliminarni rezultati vtor kolokvium Monetarna ekonomija Preliminarni rezultati od ispit Monetarna ekonomija 03.02.2018


09.02.2018  12:25

Деловна анализа

ispit i vtor kolokvium

konecni


09.02.2018  11:45

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni


09.02.2018  11:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor Ciklus 09_02_2018


Бизнис информатика

Прелиминарни резултати БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ preliminarni rezultati so vkupni poeni po BIZNIS INFORMATIKA


Компјутерско програмирање

Резултати од испитот компјутерско програмирање


09.02.2018  08:35

Бизнис логистика

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


08.02.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje preliminarni


Меѓународни односи

kontinuirano ocenuvanje preliminarni v vtor popraven kolokvium preliminarni


Основи на економијата

Prof. d-r Sasho Atanasoski, matrica so dopol.poeni Prof. d-r Sasho Atanasoski, vtor popraven kolokvium preliminarni


Ispit_08_02_2018_KONECNI_d-r.Trajkova


08.02.2018  11:30

Електронски бизнис

ispit, vtor popraven kolok i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018


Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Конечна матрица Јануари


Проектен менаџмент

ispit i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018


08.02.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni januari 2018

preliminarni januari 2018 konsultacii ponedelnik 19 02 vo 12 casot


07.02.2018  15:45

Економија на иновации

Резултати по предметот Економија на иновации јануарска сесија 2018

Резултати по предметот Економија на иновации јануари 2018


07.02.2018  14:25

Менаџмент

rezultati od tret ciklus studii

tret ciklus studii


07.02.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

rezultati ispit II ciklus


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_02_2018


07.02.2018  13:15

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati od vtor ciklus studii


07.02.2018  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 07_02_2018


Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (poeni od dopolnitelni aktivnosti)

Poeni od dopolnitelni aktivnosti E-biznis informaciski sistemi - vtor i vtor poraven kolopkvium - rezultati E-Biznis informaciski sistemi - januarska ispitna sesija - rezultati


Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje


07.02.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium preliminarni


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.