Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


18.01.2019  16:20

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прв поправен колоквиум бизнис информатика јануари 2019 Втор колоквиум бизнис информатика јануари 2019


18.01.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez od prv kolok preliminarni rezultati vtor kolok kontinuirano ocenuvanje ME preliminarni


17.01.2019  14:05

Теорија и политика на економски развој

vtor kolokvium preliminarni

vtor kolokvium preliminarni januari 2019 konsultacii 4 02 vo 12 casot vkupno preliminarni januari 2019 konsultacii 4 02 vo 12 casot


17.01.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium


Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od poenite za dopolnitelni aktivnosti po predmetot E-Biznis informaciski sistemi

Preliminarni rezultati od poenite za dopolnitelni aktivnosti po predmetot E-Biznis informaciski sistemi Preliminarni rezultati vtor kolokvium


16.01.2019  11:00

Електронски бизнис

прв колоквиум, втор колоквиум и дополнителни поени

резултати


15.01.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni prv kolokvium preliminarni


Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019 година

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


14.01.2019  08:30

Даночно и банкарско сметководство

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati


Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по Деловен француски јазик 2


Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019 година

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


17.12.2018  10:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит Резултати од трет циклус


14.12.2018  10:15

Бизнис информатика

TEМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА


26.11.2018  13:00

Интернет маркетинг

rezultati


26.11.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati


26.11.2018  10:45

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni


26.11.2018  10:35

Практикум за менаџерско сметководство

prv kolokvium

konecni


23.11.2018  13:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati od ispit


Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od II kolokvium Konecni rezultati od ispit


22.11.2018  13:30

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на биснис процеси


21.11.2018  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispit noe. kon MSP zbirni noe


Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиска теорија и политика

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati od ispit


21.11.2018  12:40

Бизнис логистика

preliminarni


21.11.2018  12:25

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати ПРВ КОЛОКВИУМ Бинис информатика


21.11.2018  12:15

WEB дизајн

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok


21.11.2018  09:15

Финансирање на проекти

Конечни резултати од првиот колоквиум


20.11.2018  13:30

Економетрија

Завршно оценување, Ноемвриска сесија


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit


Сметководствен менаџмент

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


Економија на труд

Завршно оценување, Ноемвриска сесија


20.11.2018  11:30

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит Прв колоквиум


20.11.2018  10:40

Интернет маркетинг

kolokvium rezultati


19.11.2018  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


19.11.2018  13:15

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Ноември 2018 - МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Колоквиум ноември 2018 ispit noemvri


19.11.2018  11:15

Деловна анализа

ispit

konecni


19.11.2018  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


19.11.2018  10:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni


19.11.2018  10:15

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium

preliminarni


17.11.2018  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_kolokvium_17_11_2018_d-r.Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium


Konecni rezultati od prv kolokvium , Prof.d-r. Saso Atanasoski


Управување со промени

Прв колоквиум

Прв колоквиум резултати по консултации


17.11.2018  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


16.11.2018  13:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис


Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit Konecni rezultati , kolokvium


Основи на економијата

Preliminarni_16_11_2018_d-r.Trajkova


Konecni rezultati , ispit , Prof.d-r. Saso Atanasoski


Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - испит


16.11.2018  13:15

Инвестиционен менаџмент

prv kolokvium


16.11.2018  12:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni

noemvri 2018 konecni


16.11.2018  10:25

Бизнис логистика

preliminarni


16.11.2018  09:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


16.11.2018  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noem kon


15.11.2018  13:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

E-Biznis informaciski sistemi - noemvriska vonredna ispitna sesija

Noemvriska ispitna sesija - rezulteti (E-Biznis informaciski sistemi)


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Фискална ревизија

preliminarni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_15_11_2018


15.11.2018  11:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od prv kolok


Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Прелиминарни резултати прв колоквиум


Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


15.11.2018  08:30

Берзанско работење

прв колоквиум - прелиминарни резултати

прелиминарни резултати - I колоквиум


14.11.2018  13:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit


Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Трговско право

TP ispit noe. kon TP zbirni noe.


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


14.11.2018  12:45

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium


Бизнис информатика

BIZNIS INFORMATIKA ISPIT

Бизнис информатика ноември 2018 испит


14.11.2018  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


14.11.2018  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (prv kolokvium)- preliminarni reziltati

E-Biznis informaciski sistemi - Prv kolokvium


Фискална ревизија

preliminarni rez od prv kolok


13.11.2018  13:30

Маркетинг

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


13.11.2018  11:00

Електронски бизнис

Прв колоквиум

прв колоквиум - конечни


Менаџмент

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


13.11.2018  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_11_2018


13.11.2018  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Иновациски менаџмент

Preliminarni rezultati


12.11.2018  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit


Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати


Менаџмент на човечки ресурси

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Берзанско работење

испит - конечни резултати

конечни резултати


12.11.2018  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Пари и банкарство

preliminarni rez od prv kolok


12.11.2018  10:15

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


12.11.2018  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Прелиминарни резултати


10.11.2018  11:00

Деловно комуницирање

Прв колоквиум

Прв колоквиум резултати по консултации


Маркетинг истражување

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Економија на Европска унија

rezultati_prv kolokvium_ekonomija na evropska unija_10_11_2018


10.11.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од ДА1 прв колоквиум од 10.11.2018г.

Прв колоквиум Деловен англиски 1


Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - прв колоквиум

konecni rezultati


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од прв колоквиум по Деловен француски јазик 1


Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.