Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


27.01.2020  12:35

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

preliminarni


27.01.2020  12:25

Деловна анализа

vtor kolokvium

preliminarni


26.01.2020  08:00

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Прелиминарни резултати од континуирано оценување Конечни резултати од континуирано оценување


22.01.2020  09:45

Бизнис информатика

Preliminarni rezultati od kolokvium po BIZNIS INFORMATIKA

za ispit Prv popraven kolokvium - preliminarni Vtor kolokvium - preliminarni


21.01.2020  13:45

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni rezultati

preliminarni preliminarni preliminarni preliminarni preliminarni preliminarni


21.01.2020  11:40

Интернет маркетинг

rezultati rezultati


21.01.2020  11:00

Управување со промени

Управување со промени прелиминарна матрица колоквиуми

Прелиминарна матрица


21.01.2020  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol jan prel MSP II kol jan prel


20.01.2020  11:00

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokviumi


Основи на економијата

Osnovi na ekonomija_prv popraven kol_20_01_2020_d-r. Trajkova Najdovska Osnovi na ekonomija_vtor kol_20_01_2020_d-r. Trajkova Najdovska


Деловна информатика

Прв поправен и втор колоквиум

Известување


17.01.2020  11:30

Меѓународна економија

preliminarna matrica


16.01.2020  11:00

Теорија и политика на економски развој

preliminarni rez od ispit i kolokviumi


16.01.2020  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - прв поправен и втор колоквиум

Е-Бизнис информациски системи (прв поправен колоквиум) - прелиминарни резултати Е-Бизнис информациски системи (втор колоквиум) - прелиминарни резултати Е-Бизнис информациски системи (прв поправен колоквиум) - резултати Е-Бизнис информациски системи (втор колоквиум) - резултати


16.01.2020  00:00

Фискална ревизија

prel FR prv popraven kolokv 16,01,2020

prel FR prv popraven kolokv 16.01.2020


prel FR vtor kolokv 16.01.2020


15.01.2020  11:00

Електронски бизнис

Preiminarni_kolovkvium_15.01 konecni rezultati konecni rezultati


15.01.2020  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium


14.01.2020  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni prv kolokvium

preliminarni prv kolokvium vtor kolokvium januari kontinuirana evidencija januari


Пари и банкарство

preliminarni rezultati matrica preliminarni rez. prv kolok. preliminarni rez. vtor kolok.


Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


13.01.2020  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиуми

Прелиминарна матрица


13.01.2020  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 1 - колоквиуми јан 2020

прелиминарни од јан 2020


Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ВТОР КОЛОКВИУМ


Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1


Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

Известување


27.12.2019  12:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni


03.12.2019  11:35

Клауд компјутинг

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok


02.12.2019  11:55

Девизен систем и девизно работење

ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ - ПРЕЛИМИНАРНИ

ПРЕЛИМИНАРНИ НОЕМВРИ 2019


Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ НОЕМВРИ 2019

МОНЕТАРНА НОЕМВРИ 2019 ПРЕЛИМИНАРНИ


02.12.2019  10:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


Интернет маркетинг

rezultati


29.11.2019  13:25

Бизнис информатика

PRELIMINARNI PRV KOLOKVIUM

ПРВ КОЛОКВИУМ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА


29.11.2019  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium


Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit


28.11.2019  12:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_28_11_2019_nastavnik_Olivera Kostoska


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси


ERP системи

Конечни резултати ERP системи


27.11.2019  21:30

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА


27.11.2019  12:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i kolokvium


26.11.2019  12:30

Економетрија

Завршно оценување


Сметководствен менаџмент

ispit


Економија на труд

Завршно оценување


26.11.2019  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit


25.11.2019  12:30

Деловно комуницирање

испит

Прелиминарни резултати Ноември 2019


Бизнис планирање

konecni rezultati


Стратегиски менаџмент

preliminarni


25.11.2019  10:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


25.11.2019  10:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


25.11.2019  10:35

Деловна анализа

ispit

konecni


25.11.2019  10:25

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni


22.11.2019  12:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit


Основи на економијата

Preliminarni rezultati ispit prof. Natasha Trajkova Konecni rezultati od ispit


Preliminarni rezultati od ispit


Претприемништво и мали бизниси

noemvri 2019


Проектен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium


22.11.2019  12:00

Бизнис планирање

konecni rezultati od prv kolokvium


21.11.2019  12:35

Фискална ревизија

prel. FR ispit 21.11.2019

prel.FR ispit 21.11.2019


21.11.2019  12:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прелиминарни резултати (ноемвриска вонредна испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска вонредна испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_21_11_2019


20.11.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium


Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit konecni rezultati


Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit Konecni rezultati od ispit


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


20.11.2019  09:00

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

tret ciklus


19.11.2019  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni


19.11.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS Konecni rezultati od ispit


18.11.2019  12:35

Банкарски менаџмент

prel. BM vtor popraven kolokv. 18.11.2019

prel.BM vtor popraven kolokv 18.11.2019


18.11.2019  12:30

Банкарски менаџмент

prel.BM ispit 18.11.2019

prel. BM ispit 18.11.2019


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


18.11.2019  12:00

Берзанско работење

ispit


18.11.2019  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati


18.11.2019  10:35

Интернет маркетинг

rezultati


18.11.2019  10:30

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум


16.11.2019  11:00

Основи на економијата

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium prof.Natasha Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium


Preliminarni rezultati - prv kolokvium


Трошоци и цени

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium


Деловна информатика

Прв колоквиум

Прелиминарна листа - прв колоквиум Резултати - прв колоквиум


Управување со промени

Прелиминарни резултати прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквиум - консултации понеделник 10.45-12.45


15.11.2019  12:30

Инвестиционен менаџмент

noemvri 2019 konecni


Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit


Статистика за економисти

Ноемвриски вонреден испитен рок

Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (практичен дел) Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (писмен дел) Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (ноемвриска вонредна испитна сесија)


15.11.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati - prv kolokvium


Меѓународни односи

Preliminarni rezultati - prv kolokvium


15.11.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni


14.11.2019  12:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Проектен менаџмент

napredno nivo

napredno nivo


14.11.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez. prv kolok.


Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


13.11.2019  12:30

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.