Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


19.11.2018  13:15

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Ноември 2018 - МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Колоквиум ноември 2018 Испит ноември 2018


19.11.2018  11:15

Деловна анализа

ispit

konecni


19.11.2018  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


19.11.2018  10:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni


19.11.2018  10:15

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium

preliminarni


16.11.2018  13:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис


Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - испит


16.11.2018  10:25

Бизнис логистика

preliminarni


16.11.2018  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noem. prel


15.11.2018  12:55

Деловна анализа

prv kolokvium

preliminarni


15.11.2018  12:45

Практикум за менаџерско сметководство

prv kolokvium

preliminarni


15.11.2018  11:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati


Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Прелиминарни резултати прв колоквиум


15.11.2018  09:30

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит


15.11.2018  09:15

Финансирање на проекти

Прв колоквиум
Прв колоквиум


14.11.2018  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit


Трговско право

TP ispit noe. kon TP zbirni noe.


14.11.2018  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium


Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (prv kolokvium)- preliminarni reziltati

E-Biznis informaciski sistemi - prv kolokvium - preliminarni rezultati


13.11.2018  13:30

Маркетинг

Rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Rezultati od ispit


13.11.2018  11:00

Електронски бизнис

Прв колоквиум

Прв колоквиум


13.11.2018  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_11_2018


13.11.2018  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium


12.11.2018  13:30

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

konecni rezultati


Менаџмент на човечки ресурси

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


12.11.2018  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium


12.11.2018  10:15

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


12.11.2018  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Прелиминарни резултати


10.11.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од ДА1 прв колоквиум од 10.11.2018г.

Прв колоквиум Деловен англиски 1


Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - прв колоквиум

konecni rezultati


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од прв колоквиум по Деловен француски јазик 1


Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


09.11.2018  13:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rez od vtor kolok konecni rezultati od ispit


Статистика за економисти

Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati

Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati - 1


09.11.2018  12:25

Инвестиционен менаџмент

noemvriska preliminarni

preliminarni noemvri 2018 konsultacii 21 11 vo 12 i 30 casot


09.11.2018  10:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит


09.11.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


08.11.2018  13:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - испит

konecni rezultati


Сметководство

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Теорија на трошоци и цени

.


Финансиски пазари и институции

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


07.11.2018  13:30

Маркетинг менаџмент

Rezultati od ispit


Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

konecni


Управување со промени

Испит

Испит


06.11.2018  13:30

Ревизија

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Право на електронска трговија

PET II kol kon noe PET ispit noe kon PET zbirni kon noe


06.11.2018  12:50

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska noemvri 2018 kosultacii 16 11 vo 10 casot

kosultacii 16 11 vo 10 casot


05.11.2018  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија ноември

Прелиминарни од 05.11.2018г.


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit i vtor kolokvium


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик

Резултати по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1


Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni


05.11.2018  12:45

Теорија и политика на економски развој

rez noemvri 2018

konsultacii petok 16 11 2018 vo 10 casot


31.10.2018  11:30

Организациска култура и деловна етика

rezultati ispit


29.10.2018  11:00

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus


24.10.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati vtor ciklus Konecni rezultati od ispit


01.10.2018  10:30

Менаџмент

rezultati vtor ciklus


28.09.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_28_09_2018


25.09.2018  11:30

Монетарна економија

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus


17.09.2018  11:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati ispit


15.09.2018  11:30

Проектен менаџмент

Preliminarni rezultati


15.09.2018  10:35

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.09.2018  13:20

Менаџмент на мали и средни бизниси

Management of small businesses

results


14.09.2018  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati


14.09.2018  11:00

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit vtor kolokvium konecni rezultati


14.09.2018  09:30

Бренд менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok


13.09.2018  13:35

Бизнис логистика

konecni

konecni


13.09.2018  11:30

Менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati


13.09.2018  09:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


13.09.2018  09:30

Маркетинг менаџмент

II ciklus

konecni rezultati ispit


12.09.2018  11:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

konecni


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


12.09.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни сеп 2018 консултации 24 09 во 10 часот

преминарни сеп 2018 консултации 24 09 во 10 ќасот


12.09.2018  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_12_09_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska


11.09.2018  11:30

Електронско банкарство 1

испит

резултати Септември


Управување со промени

испит

резултати Септември


11.09.2018  09:30

Деловно комуницирање

испит

Резултати Септември


Социологија

konecni rezultati ispit


11.09.2018  09:15

Организациски менаџмент

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus


10.09.2018  21:20

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ Бизнис информатика септември 2018

прелиминарни резултати Бизнис информатика септември 2018 матрица прелиминарни резултати Бизнис информатика септември 2018 остварени поени


10.09.2018  11:30

Електронски бизнис

preliminarni rezultati od ispit


Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit


Основи на економијата

Ispit_10_09_2018_Konecni_dr.Trajkova


Ревизија - напредно ниво

preliminarni rezultati ispit


07.09.2018  11:30

Фискална ревизија

konecni rezultati ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_09_2018


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси


07.09.2018  11:00

Менаџмент информациски системи

Septemvriska ispitna sesija -E-Biznis informaciski sistemi

Septemvriska ispitna sesija


07.09.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit


Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit


Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

konecni rezultati - tret ciklus


06.09.2018  11:55

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok


06.09.2018  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit


Управување со обртни средства

rezultati


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.