Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


11.11.2019  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

Известување


09.11.2019  11:00

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати - прв колоквиум

Прелиминарни


09.11.2019  08:30

Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус, 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


04.11.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

Испит

Прелиминарни резултати


01.11.2019  12:00

Лидерство и организациски промени

rezultati_vtor ciklus

ispit


24.09.2019  13:20

Интернет маркетинг

rezultati


24.09.2019  12:00

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_24_09_2019


24.09.2019  09:30

Банки и банкарски системи

BBS 24.09.2019

BBS 24.09.2019


23.09.2019  15:25

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати септември 2019

септември испит 2019 Колоквиум септември 2019


Меѓународна економија

Монетарна економија септември 2019 прелиминарни

монетарна испит септември 2019 Колоквиум септември 2019


23.09.2019  11:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


20.09.2019  14:25

Однесување на потрошувачите

rezultati


20.09.2019  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol sept kon Msp ispi sept kon MSP zbirni sept.


Основи на економијата

Preliminarni rezultati od ispit Prof. d-r. Saso Atanasoski Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski


Preliminarni_20_09_2019_d-r.Trajkova Konecni rezultati od ispit Prof.Natasha Trajkova Najdovska


Фискална ревизија

prel, ispit FR 20.09.2019

prel.FR 20.09.2019


19.09.2019  12:00

Организациски менаџмент

II ciklus na Studii

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje Brend Menadzment Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje BREND MENADZMENT


19.09.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

2 Ciklus Studii

Preliminarni rezultati od ispit


Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i kolokvium


Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati septemvri


18.09.2019  12:20

Бизнис логистика

preliminarni


18.09.2019  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MENADZMENT


Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


18.09.2019  10:00

Финансирање на проекти

Испит Втор колоквиум


18.09.2019  09:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati septemvri


18.09.2019  00:00

Меѓународен маркетинг

Втор колоквиум Прв колоквиум Континуирано оценување-конечни Испит Втор колоквиум Трет циклус


17.09.2019  12:45

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni konsultacii 2.09.vo 10 cas

preliminarni konsultacii 2.09.vo 10 cas


17.09.2019  12:40

Стратегиски менаџмент

konecni


17.09.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od ispit


17.09.2019  09:40

Маркетинг менаџмент

preliminarni


17.09.2019  09:30

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Електронско банкарство 1

Испитот не го положи ниту еден кандидат.

Испитот не го положи ниту еден кандидат


17.09.2019  09:00

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati septemvri


Проектен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium


16.09.2019  12:00

Финансиско сметководство

Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_16_09_2019


16.09.2019  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија

Е-Бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија Резултати - Септемвриска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


13.09.2019  12:35

Бизнис информатика

Бизнис информатика септември 2019

бизнис информатика септември 2019 испит


13.09.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok


13.09.2019  11:00

Трошоци и цени

Ispit_13_09_2019_KONECNI


13.09.2019  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni reazultati

preliminarni rezultati-ispit preliminarni rezultati-vtor kolokvium


Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Економија на труд

Завршно оценување


13.09.2019  00:30

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni


12.09.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium


Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kolokvium


12.09.2019  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


ERP системи

Прелиминарни резултати ERP Системи


12.09.2019  09:30

Трговско право

TP II kol sept. kon TP ispit sept. kon TP zbirni sept


Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii


11.09.2019  12:00

Експертски системи

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Портфолио менаџмент

rezultati ispit


Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


10.09.2019  11:30

Монетарна економија - напредно ниво

rezultati ispit


10.09.2019  10:55

Деловна анализа

ispit

konecni


10.09.2019  09:30

Банкарски менаџмент

prel. vtor popraven kolokv BM 10.09.2019

prel.BM vtor popraven kolokv 2019 preliminarni rez od ispit


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MCR Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_10_09_2019_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

preliminarni rezultati


06.09.2019  18:15

Стратегиски менаџмент

tret ciklus rezultati

tret ciklus


06.09.2019  12:40

Инвестиционен менаџмент

konsultacii 20 09 2019 vo 10 i 30

septemvri 2019 preliminarni konsultacii 20 09 2019 vo 10 i 30


06.09.2019  12:00

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси


06.09.2019  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati septemvri


Статистика за економисти

Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум - практичен дел Прелиминарни резултати - евиденција на континуираната проверка и завршното оценување Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел


Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


05.09.2019  13:50

Меѓународен менаџмент

konecni


05.09.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati ispit MUD Konecni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje


05.09.2019  11:35

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


05.09.2019  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


04.09.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


Сметководство

Preliminarni Rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -FPI Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Е-бизнис менаџмент

rezultati tret ciklus


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati ispit


03.09.2019  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


03.09.2019  09:30

Деловно комуницирање

Испит и втор колоквиум

Прелиминарни резултати - дополнителни поени и консултации 10 Септември 10 часот


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Sociologija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Право на електронска трговија

PET II kol sept. kon PET zbirni sept. kon


Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 10 Септември 10 часот


02.09.2019  12:35

Теорија и политика на економски развој

preliminarni septemvri 2019

preliminarni septemvri 2019


02.09.2019  12:00

Економетрија

Завршно оценување


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski


Маркетинг канали

Rezultati od vtor kolokvium , Prof.d-r. Goce Menkinoski Rezultati od ispit , Prof,d-r Goce Menkinoski


02.09.2019  10:50

Маркетинг канали

preliminarni


02.09.2019  09:30

Англиски јазик

септември 2019

Прелиминарни од 02.09.2019


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Известување


02.07.2019  09:50

Интернет маркетинг

rezultati Internet Marketing


28.06.2019  12:00

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот


Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski


Електронско банкарство 1

Испит

Испит


Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.