Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


19.06.2017  11:30

Оптимизација на бизнис процеси

Оптимизација на бизнис процеси - прелиминарни резултати - јуни 2017 година


19.06.2017  09:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati


Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

preliminarni rezultati


16.06.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Теорија на трошоци и цени

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit


Управување со обртни средства

konecni rezultati ispit


16.06.2017  11:00

Практикум за менаџерско сметководство

preliminarni rezultati


16.06.2017  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

II kol ispit konecni rezultati


Сметководство

konecni rezultati


15.06.2017  23:45

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


15.06.2017  13:15

Претприемништво и мали бизниси

juni 2017 ispit

juni 2017 ispit


15.06.2017  12:30

Маркетинг информациски системи

rezultati


15.06.2017  12:25

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.06.2017  11:30

Финансиски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II kolokvium


14.06.2017  11:15

Финансирање на проекти

II popraven kolokvium Junska ispitna sesija


14.06.2017  11:00

Пари и банкарство

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati popraven II kolokvium


Бренд менаџмент

Vo tabelata se prikazani samo kandidatite koi polagaa direktno na ispit rezultati II kolokvium juni


14.06.2017  09:30

Проектен менаџмент

напредно ниво

II ciklus


13.06.2017  18:50

Однесување на потрошувачите

preliminarni rezultati konecni rezultati


13.06.2017  11:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_13_06_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor_kolokvium_13_06_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska


13.06.2017  09:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati


Финансиско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati


12.06.2017  12:50

Банкарски менаџмент

b.m.ispit juni konecni

juni b.m.


b.m.kolokv juni konecni


Фискална ревизија

f.r. konecni juni

f.r. ispit konecni juni


fr kolokv juni


12.06.2017  11:30

Деловна логистика

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati


Финансиска теорија и политика

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Иновации и интелектуална сопственост

Завршно оценување, јуни 2017


12.06.2017  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol juni kon MSP ispit juni kon MSP zbirni juni


Пазар на капитал и финансиски институции

vtor ciklus preliminarni rezultati


12.06.2017  09:00

Менаџмент

Vo tabelata se prikazani rezultatite od ispitot i od vtoriot kolokvium odrzani na 12.06


10.06.2017  11:25

WEB дизајн

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok


09.06.2017  12:50

Клауд компјутинг

Rezultati junski ispiten rok

Rezultati Junski ispiten rok


09.06.2017  11:30

Сметководствен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje preliminarni konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati ispit


09.06.2017  09:30

Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni


Меѓународна економија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 09_06_2017 Preliminarni rezultati Marketing komunikacii_09_06_2017


09.06.2017  09:00

Економетрија

Прелиминарни резултати, Економетрија


Економија на труд

Прелиминарни резултати, Економија на труд


08.06.2017  11:55

Фискална ревизија

prel. ispit FR 06.06.2017

ispit FR juni 2017


08.06.2017  11:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати


Социологија

konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati II popraven kolokvium


08.06.2017  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati konecni rezultati


Теорија на одлучување

Испит и втор колоквиум

Rezultati vtor kolokvium juni 2017


Rezultati ispit juni 2017


07.06.2017  21:35

Фискална ревизија

prel F.R. vtor popraven kolokv 06.06.2017

prel F.R. vtor popraven kolok


07.06.2017  20:40

Банкарски менаџмент

vtor popraven kolokvium prelim B.M.30.05.2017

vtor popraven BM


prel.ispit BM


07.06.2017  11:30

Основи на економијата

Ispit_07_06_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


Проектен менаџмент

Проектен менаџмент јуни 2017


Менаџерско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati


07.06.2017  09:30

Електронски бизнис

Е-бизнис јуни


Меѓународни односи

konecni rezultati


Основи на економијата

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni


Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарни резултати


06.06.2017  11:30

Деловно комуницирање

Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje_ 06_06_2017


Европска економска интеграција

rezultati_evropska ekonomska integracija_06_06_2017


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_06_06_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_06_06_2017


06.06.2017  09:30

Математика за економисти

prel. rez. vtor popraven kolokvium prel. rez. ispit kontinuirano ocenuvanje konecni


Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

matrica so dopol.poeni preliminarni rezultati ispit


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


05.06.2017  14:55

Иновациски менаџмент

konecni rezultati


05.06.2017  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit


Трговско право

TP II kol juni kon TP ispit juni kon TP zbirni juni


05.06.2017  09:30

Економика на надворешна трговија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati


Меѓународен бизнис

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


01.06.2017  11:30

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati II ciklus


01.06.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


31.05.2017  11:30

Меѓународни финансии

konecni rezultati konecni rezultati konecni rezultati


31.05.2017  09:30

Статистика за економисти

Junska ispitna sesija

Vtor i vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor i vtor popraven kolokvium - prakticen del Rezultati junska ispitna sesija (04-11) Rezultati junska ispitna sesija (12-15)


30.05.2017  11:30

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

vtor kolokvium ispit


Монетарна економија

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


30.05.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

vtor kolokvium ispit


29.05.2017  11:40

Меѓународен маркетинг

Prv popraven kolokvium_predmeten nastavnik Meri Boshkoska Vtor kolokvium_predmeten nastavnik Meri Boshkoska Rezultati od ispit_Predmeten nastavnik Meri Boshkoska II popraven kolokvium _Meri Boshkoska Kontinuirano ocenuvanje


29.05.2017  11:30

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


29.05.2017  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni konecni


Моделирање на економски појави и процеси

Modeliranje na biznis procesi

Rezultati junska ispitna sesija 2017


Менаџерска економија - II циклус на студии

preliminarni rezultati


Бизнис информатика

Испит

Прелиминарни резултати


27.05.2017  18:35

Маркетинг менаџмент

Konecni rezultati


26.05.2017  11:30

Експертски системи

Ekspertski sistemi

Rezultati junska ispitna sesija 2017


Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati ispit


Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni


26.05.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати


25.05.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati ispit


Ревизија

konecni rezultati ispit


Право на електронска трговија

PET II kol juni kon PET ispit juni kon PET zbirni juni kon


25.05.2017  11:25

Макроекономска анализа и политика

juni 2017 preliminarni konsultacii 1 juni vo 10 casot

preliminarni juni2017 konsultacii 1 juni vo 10 casot


23.05.2017  11:30

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati II popraven kolokvium


Финансиски пазари и институции

konecni vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit matrica so dopol.poeni


23.05.2017  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati


22.05.2017  11:30

Портфолио менаџмент

konecni rezultati ispit


Маркетинг канали

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


konecni konecni


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.