Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


17.11.2017  12:15

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ БИЗИС ИНФОРМАТИКА ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати од ПРВ КОЛОКВИУМ ноември 2017 Бизнис информатика


17.11.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati prv kolokvium


14.11.2017  13:30

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум


14.11.2017  13:10

Маркетинг информациски системи

rezultati


14.11.2017  13:05

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.11.2017  12:50

Однесување на потрошувачите

rezultati


14.11.2017  12:40

Меѓународен маркетинг

II поправен колоквиум Конечни резултати


13.11.2017  12:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit


13.11.2017  11:10

WEB дизајн

Rezultati noemvriski ispiten rok

Rezultati noemvriski ispiten rok Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-teoretski del


12.11.2017  22:10

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium


11.11.2017  11:00

Деловна информатика

Прв колоквиум - Прелиминарни резултати

Rezultati - prv kolokvium


Управување со промени

Колоквиум

Конечни прв колоквиум


11.11.2017  08:30

Маркетинг

konecni rezultati prv kolokvium


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati prv kolokvium


10.11.2017  13:30

Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit


Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


10.11.2017  13:10

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv kolok


10.11.2017  11:00

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati prv kolokvium


10.11.2017  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noe. kon.


09.11.2017  21:55

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment- napredno nivo


09.11.2017  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispi noe. kon. MSP zbirni noe


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


09.11.2017  11:40

Бизнис логистика

preliminarni rezultati


09.11.2017  11:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati


Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати прв колоквиум


Теорија на одлучување

Конечни резултати прв колоквиум


09.11.2017  09:10

Меѓународна економија

preliminarni rezultati prv kolok


09.11.2017  08:30

Финансиско сметководство

preliminarni rezultati prv kolokvium


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati - I kolokvium


08.11.2017  13:30

Економетрија

Завршно оценување, ноември 2017


Сметководствен менаџмент

prel. rez. vtor popraven kolokvium preliminarni rezultati ispit


Економија на труд

Завршно оценување, ноември 2017


08.11.2017  12:50

Финансирање на проекти

Rezultati od I kolokvium


08.11.2017  12:05

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium


08.11.2017  11:05

Менаџмент

preliminarni rezultati


08.11.2017  11:00

Фискална ревизија

preliminarni rezultati prv kolokvium


Електронско банкарство 1

Колоквиум

Конечни прв колоквиум


Ревизија

preliminarni rezultati prv kolokvium


08.11.2017  08:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи- прв колоквиум

E-biznis informaciski sistemi - prv kolokvium


07.11.2017  14:10

Електронски бизнис

prv kolokvium

preliminarni rezultati prv kolok


07.11.2017  13:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарна матрица


Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

kontinuirano ocenuvanje konecni


Теорија на одлучување

Ноемвриска сесија конечни резултати


07.11.2017  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati


07.11.2017  11:00

Деловна анализа

preliminarni rezultati prv kolokvium


Меѓународни односи

preliminarni rezultati prv kolokvium


07.11.2017  09:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus studii


07.11.2017  08:30

Сметководство

konecni rezultati prv kolokvium


Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati


06.11.2017  13:30

Меѓународни односи

ispit noemvriska sesija


Основи на економијата

ispit noemvriska sesija


Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица


06.11.2017  13:25

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


06.11.2017  13:20

Електронски бизнис

preliminarni rezultati


06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика


06.11.2017  12:05

Макроекономска анализа и политика

prv kolokvium

prv kolokvium


06.11.2017  11:20

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo noemvri 2017

pretpriemnistvo noemvri 2017


06.11.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


06.11.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni


Интернет технологии

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


06.11.2017  01:30

Основи на економијата

Ispit_06_11_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


04.11.2017  12:55

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati


04.11.2017  11:00

Деловно комуницирање

Прв колоквиум

Прелиминарни прв колоквиум


Бази на податоци

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


04.11.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - прв колоквиум

Прелиминарни од прв колоквиум од 04.11.2017


Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 1


03.11.2017  13:30

Математика за економисти

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit


Финансиска и актуарска математика

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium


02.11.2017  13:30

Меѓународен бизнис

rezultati od ispit


Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati


Пазар на капитал и финансиски институции

ispit pazar na kapital II ciklus


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


01.11.2017  13:30

Маркетинг

konecni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

ispit noemvriska sesija konecni rezultati


01.11.2017  12:10

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni


31.10.2017  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati


Менаџмент на човечки ресурси

ispit noemvriska sesija


31.10.2017  09:50

Монетарна економија

preliminarni rezultati


30.10.2017  18:10

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


30.10.2017  13:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati


Статистика за економисти

Noemvriska vonredna sesija

Noemvriska vonredna sesija Vtor popraven kolokvium - prakticen del


30.10.2017  08:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


27.10.2017  13:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Сметководство

preliminarni rezultati


Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


27.10.2017  10:50

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing


26.10.2017  13:30

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni


26.10.2017  09:45

Портфолио менаџмент

rezultati


26.10.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица


25.10.2017  13:30

Деловна анализа

konecni rezultati


Ревизија

konecni rezultati


25.10.2017  09:35

Макроекономска анализа и политика

ma ispit noemvri 2017

ma ispit noemvri 2017


24.10.2017  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од испит 24.10.2017г.

Прелиминарни 24.10.2017


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.