Свечен час - Академска 2012-2013 год.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.