Проф д-р Снежана Мојсовска Саламовска

Редовен Професор

Консултации вторник 9.00-10.30, четврток 11.15-12.45

Кадар
 • Маркетинг истражување
 • Менаџмент
 • Маркетинг истражување – напредно ниво
 • Менаџмент – II циклус на студии
 • Магистерски труд
 • Маркетинг истражување – напредно ниво
 • Менаџмент
 • Организациски менаџмент
 • Семинар: Маркетинг истражување – напредно ниво
 • Предмет од научното поле – економски науки
 • Дипломска работа
 • Организациски менаџмент – II циклус на студии
 • Бренд менаџмент